Debatten om Ungdata

Trondheim kommunes nei til å delta i ungdomsundersøkelsen Ungdata har ført til en rekke kronikker, debatter og nyhetsoppslag. Her er en oversikt.

Trond Ola Tilseth
Publisert 02.03.2020
Sist oppdatert 22.05.2023

Forsiden på fjorårets Ungdata-rapport over nasjonale resultater med bilde av tre ungdommer som går på en vei.

Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser. Undersøkelsen innebærer at skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring svarer på spørsmål om ulike sider ved livet sitt. Undersøkelsene foregår i skoletiden og gjennomføres elektronisk. Her kan du lese historien om Ungdata

Tidligere i år ble det kjent at Trondheim kommune ikke lenger vil delta i Ungdata. Hovedargumentene til Oppvekst- og utdanningsdirektør Camilla Trud Nereid for ikke å gjennomføre undersøkelsen er at hun mener Ungdata i for stor grad fokuserer på det som oppleves som trist, tungt og negativt.

Beslutningen har ført til reaksjoner fra flere hold:

Frode Stenseng, professor i pedagogisk psykologi ved NTNU, mener kommunen har svake faglige argumenter for å droppe Ungdata. Du kan lese Trud Nereids svar på Stensengs kritikk her. Hennes svar resulterte i at Stenseng i dette innlegget spør om hun tror det er forskernes skyld at ungdommene sliter.

Adresseavisen mener på lederplass at det er dumt å si nei til deltakelse i ungdomsundersøkelsen.

Marit Uthus, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, skriver i sitt innlegg at en polarisering der man enten er "for" eller "imot" fokus på psykiske helseplager ikke er veien å gå.

Førsteamanuensis Arve Hjelseth ved NTNU og sitpendiat Mads Skauge skriver i denne kronikken at det er betenkelig om motstand mot noen få spørsmål om psykisk helse skal hindre tilgang til den uvurderlige kunnskapen Ungdata gir om ungdommens liv.

De får et kritisk svar fra førsteamanuensis Birgit Nordtug ved Høgskolen i Innlandet og førsteamanuensis Gunn Engelsrud ved Høgskolen på Vestlandet. Nordtug og Engeslrud støtter Trondheim kommunes avgjørelse og problematiserer undersøkelser som Ungdata. De mener dessuten at det ikke er til skade om andre kommuner gjør som Trondheim.

Innlegget motiverte Hjelseth og Skauge til å skrive et motsvar der de forsvarer bruken av anonyme spørreskjemaundersøkelser.

Fastlege og universitetslektor Kari Løvendahl Mogstad er også kritisk til Trondheims kommunes avgjørelse om å kutte ut Ungdata.

Nyheten om Trondheims nei til Ungdata endte også i en debatt på Dagsnytt Atten. Her debatterte Camilla Trud Nereid med leder for Ungdatasenteret (Nova, Oslomet) Anders Bakken, og leder for Elevorganisasjonen, Alida De Lange D´Agostino.  Debatt ble det også på radioprogrammet Ekko på NRK.

Anders Bakken har også sammen med forskningsleder Mira Sletten og direktør Guro Ødegård ved Nova, Oslomet, skrevet kronikk der de peker på at Noe går tapt hvis vi bare stiller spørsmål om det som er bra. De avviser at Ungdata skaper et negativt bilde av hvordan ungdom har det.

Forsker Ole Jacob Madsen mener Ungdata-tallene ikke gir et riktig bilde av de unges psykiske helse. Men han vil ikke oppfordre kommuner til å trekke seg fra undersøkelsen.

I Stjørdal er folkehelsekoordinator Karied Halsen Barneskole Knut Henrik Tollaksen,  Jør­gensen, oppvekstsjef Ann Kristin Geving og forebyggende koordinator ved enhet barn og ungdom Kari Christensen, positive til Ung­dataundersøkelsen som nå også inkluderer elever på mellomtrinnet.

Likeledes mener SLT-koordinator i Orkland, Karin Røttereng, at Ungdata gir kommunen verdifull informasjon og innspill til hvilke tiltak som skal iverksettes.

I Dagens Medisin blogger Mina Gerhardsen om Trondheims nei til Ungdata. Hun skriver at "uten data mister vi kunnskapsgrunnlaget for å utvikle samfunnet vårt i riktig retning".

Thomas Dahl, Professor ved Institutt for lærerutdanning, NTNU har også skrevet en kronikk om saken. Han mener Oppvekst- og utdanningsdirektør Camilla Trud Nereid indirekte anklager forskningsmiljøet bak Ungdata for ikke å vite hva de gjør.