Fersk rapport om brukertilfredshet

De fleste brukerne av kommunale tjenester innen rusfeltet er fornøyde med hjelpen de får. Men mange kommuner har fortsatt et stort forbedringspotensial. Det viser fersk KoRus-rapport om brukertilfredshet.

Trond Ola Tilseth
Publisert 12.06.2020
Sist oppdatert 22.05.2023
illustrasjonsbilde av kvinne som venter i offentlig bygning

Illustrasjonsfoto: Unsplash


Som del av det samlede evalueringsprogrammet for å følge effektene av for opptrappingsplanen for rusfeltet har KoRus Midt på oppdrag for Helsedirektoratet gjennomført en nasjonal brukerundersøkelse blant personer med rusmiddelproblemer som benytter kommunale tjenester.

Til sammen skal det gjennomføres tre målinger. 
 
Den siste rapporten kan leses her 

  Sammenlignet med kartleggingen i 2017, viser kartleggingen fra 2019 bedring på flere områder. Brukerne rapporterer mer innflytelse på tjenestene de mottar, at de i større grad får hjelp i samsvar med behovene de har, hjelp til å mestre boforhold og økonomi, og til å komme i gang med meningsfulle fritidsaktiviteter. Brukerne gir også bedre vurderinger av oppfølging fra kommunen i etterkant av døgnopphold/rusbehandling.

Utdrag av resultatene: 

 

  • 6 av 10 opplever at de kommunale tjenestene innen rus i stor grad er tilfredsstillende
  • Ansatte får gjennomgående positive skussmål fra brukerne, der relasjonene er preget av tillit, forståelse og respekt.
  • De fleste opplever at de har fått god informasjon og hjelp til rett tid
  • Brukerne rapporterer om lite hjelp og støtte til sine pårørende
  • Pårørende er sjelden involvert i ansvarsgruppen
  • Brukere med barn får i liten grad tilbud om samtaler med barna sine
  • Brukerne savner et bedre aktivitetstilbud

- De fleste brukerne har fått lite hjelp til å etablere et sosialt nettverk, sier prosjektleder for Brukertilfredshetsevalueringen, Ranita Nersund Larsen fra KoRus Midt.

ranita til ansattesider.jpg

Ranita Nersund Larsen i KoRus Midt

Hun fremhever at det å få hjelp til å oppnå en aktiv og meningsfull tilværelse i felleskap med andre også er noe brukerne selv ofte nevner i et åpent kommentarfelt i undersøkelsen.

- Derfor fremstår dette som et viktig satsningsområde, sier prosjektlederen.

Første undersøkelse ble gjennomført i 2017 blant 491 brukere fordelt på 20 kommuner. Den andre målingen ble gjennomført i 2019 med svar fra 1336 brukere fra 45 kommuner. Siste måling planlegges sluttført i 2021.