Lærings- og mestringssenteret, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin

Lærings- og mestringssenteret ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin skal bidra til å gi pårørende til rusavhengige kunnskap for å leve med situasjonen og mestre hverdagen.  Vi setter pårørendes behov på dagsorden, og gir tilbud om kurs, møter og andre aktiviteter som kan bidra til bedre mestring og dermed bedre livskvalitet.

Lærings- og mestringssenteret er en del av KORUS Midt


Kontakt
Her finner du våre ansatte

Kurs og arrangementer
Her finner du en oversikt over våre aktuelle kurs og arrangementerKontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin / Kompetansesenter rus - Midt-Norge, Postboks 3250 Torgarden, N-7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Inngang i bakgården, Schwachs gate 3, Øya i Trondheim.

Teglsteinsbygg som ligger nede ved elvebredden.

Schwachs gate 3

Schwachs gate 3