Rus, Krise korttid døgn

Krise korttid tilbyr døgnopphold for pasienter i alle aldersgrupper, med rus og evt. samtidige psykiske lidelser. Avdelingen er en sengepost med 17 senger, og gir et behandlingstilbud til pasienter i alle aldersgrupper med rusrelaterte lidelser, og eventuelle samtidige psykiske lidelser. Avdelingen har fokus på å gi hjelp i akutte kriser og situasjoner.

Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt av miljøterapeuter med ulike høgskole- utdanninger, psykologer og leger.

 • Pasienter i behov av stabilisering og/eller avklaring i forlengelse av innleggelse i somatikken, eller som skjermingsopphold i forkant av somatisk behandling.
 • Pasienter i behov av stabilisering og/eller avklaring i forlengelse av innleggelse i psykisk helsevern, eller som skjermingsopphold i forkant av behandling i psykisk helsevern.
 • Pasienter i behov av kortvarig opphold etter rusakuttinnleggelse, for å reetablere rusmestring og forebygge prognosetap.
 • Pasienter i poliklinisk behandling, som er i behov av kortvarig opphold for å forebygge tilbakefall og prognosetap.
 • Pasienter som henvises elektivt, med behov for utredning/kartlegging av helsetilstand og behandlingsbehov.
 • Pasienter i behov av avklaring av ambivalens/motivasjon for rusbehandling.

Avdelingen samarbeider tett med Rusklinikkens poliklinikk. Sammen med pasienten og andre relevante samarbeidspartnere lages det en plan for videre oppfølging etter opphold i avdelingen.

Vi vet at det ofte er flere mennesker som berøres når en person utvikler en ruslidelse. Det kan være vanskelig å vite hva en som pårørende kan gjøre, og hvordan den pårørende selv kan få den hjelpen de trenger. Klinikk for rus- og avhengighet gir deg både generell informasjon og støtte, og kan bidra til at du får tilbud om nødvendig behandling og oppfølging.

Klinikken holder til i moderne lokaler i Klostergata, og ligger dermed nært de øvrige klinikkene ved St. Olavs Hospital HF på Øya. Klinikken har moderne treningsfasiliteter og kreative tilbud. Pasientene bor på enkeltrom med egne bad, og alle måltid spises på avdelingen.

For å motta et behandlingstilbud ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin må det sendes en henvisning. Henvisning kan sendes av kommunal oppfølgingstjeneste, NAV, fastlege (evt legevakt), eller annen spesialisthelsetjeneste.

Kontakt

Telefon

 • Mandag DØGNÅPEN
 • Tirsdag DØGNÅPEN
 • Onsdag DØGNÅPEN
 • Torsdag DØGNÅPEN
 • Fredag DØGNÅPEN
 • Lørdag DØGNÅPEN
 • Søndag DØGNÅPEN

Postadresse

St. Olavs Hospital HF Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin Postboks 3250, Sluppen N-7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Klostergata 48, Øya i Trondheim.
Mandag - fredag dagtid, henvendelse i represjon.
Kveld, natt og helg, benytt porttelefon ved hovedinngang.


Klostergata 48

Klostergata 48