Rus, Seksjon for regional analyse og pasientkoordinering TSB (SAP)

SAP koordinerer tjenestetilbudet til enkeltpasienter for å gi pasientene optimale muligheter innenfor ulike tjenestetilbud i og utenfor regionen. Seksjonen skal også koordinere pasientstrømmer slik at ressursene samlet sett blir brukt effektivt og bidra aktivt til koordinering av utviklingsarbeidet i regionen.

Seksjonen har en todelt funksjon

 • Pasientkoordinering
 • Innhenting av regionale aktivitetsdata og analyse

SAP har ansvar for

Styre pasientstrøm etter vurdert henvisning

 • For spesifikke pasientgrupper (krevende – tvang, ROP, gravide)
 • Der det kreves spesiell koordinering mellom TSB/HF/PH/somatikk/kommune
 • Fleksibelt samarbeid om pasienter slik at en optimaliserer ressursbruk

Ressurskoordinering i vanskelig saker

 • Bruk av regionale midler til kjøp av gjesteplass

Følge opp vurderingsinstansene

 • Koordinere opplæring og informasjon
 • Gjennomføre faste møter med vurderingsansvarlige i alle HF (og private til 2016)
 • Sikre dialog og samarbeid mellom vurderingsansvarlige i TSB og PH

Faglig oppfølging av avtaler med private

Regional analyse av aktivitetsdata TSB

 • Ansvar for system, innhold og kvalitet i rapporteringen

Rådgivning i krevende pasientsaker på generelt nivå


Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

St. Olavs Hospital HF
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin
Postboks 3250, Sluppen
N-7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Henvend deg i resepsjonen i 1.etasje.

Klostergata 48

Klostergata 48