En stor hvit bygning med en gate og folk som går rundt

Klinikk for thoraxkirurgi

Ved Klinikk for thoraxkirurgi utføres det hjertekirurgi, lungekirurgi og annen kirurgi i brystkassen. Vi har også ansvar for thoraxtraumer (skader i brystkassen). Det overordnede målet ved klinikken er at alle våre pasienter opplever å være godt ivaretatt under hele forløpet. Vi vektlegger god og grundig pasientinformasjon, god kvalitet i behandling og pleie.  Klinikken består av følgende enheter: sengepost, tung overvåking og operasjon.

Klinikksjef/avdelingssjef for legetjenesten: 
Avdelingssjef: Ann Kristin (Pia) Hjellnes

Klinikk for thoraxkirurgi er lokalsykehus for innbyggere i Trondheim og nærliggende kommuner. Klinikken har også regionfunksjon for Helse Midt-Norges 700 000 innbyggere.

Kontakt

Telefon

 • Mandag 07:30 - 15:00
 • Tirsdag 07:30 - 15:00
 • Onsdag 07:30 - 15:00
 • Torsdag 07:30 - 15:00
 • Fredag 07:30 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Postboks 3260  Torgarden 7006  Trondheim

Slik finner du fram

Besøkstider

 • I dag
  • 14:00 - 15:00
  • 18:00 - 19:00
 • Mandag
  • 14:00 - 15:00
  • 18:00 - 19:00
 • Tirsdag
  • 14:00 - 15:00
  • 18:00 - 19:00
 • Onsdag
  • 14:00 - 15:00
  • 18:00 - 19:00
 • Torsdag
  • 14:00 - 15:00
  • 18:00 - 19:00
 • Fredag
  • 14:00 - 15:00
  • 18:00 - 19:00
 • Lørdag
  • 14:00 - 15:00
  • 18:00 - 19:00
 • Søndag
  • 14:00 - 15:00
  • 18:00 - 19:00

Akutten og Hjerte-lunge-senteret

Prinsesse Kristinas gate 3

7030 Trondheim

Kurs og møter

 • Hjertekurs
  Hjertekurset er et tilbud til deg som nylig har fått påvist hjertesykdom. Det vil si hjerteinfarkt, angina pectoris og fått blokket/stentet kransåre (PCI-behandling) eller har gjennomgått åpen hjertekirurgi (by-pass eller hjerteklaffeoperasjon).
  Hjertekurs
  Dato kommer

Informasjonshefte til deg som skal operere lunge eller brystkasse

Du vil her få en orientering om hva som skjer før og etter operasjonen. Du vil også bli forberedt på ulike forhold rundt utskriving og hjemkomst. Heftet er ment som et supplement til informasjon du finner på nettsidene våre og muntlig informasjon under oppholdet her.
Informasjonshefte til lungepasienter.pdf
Naturbilde fra fjellet

Informasjonshefte til deg som skal hjerteopereres

Du vil her få en orientering om hva som skjer før og etter operasjonen. Du vil også bli forberedt på ulike forhold rundt utskriving og hjemkomst. Heftet er ment som et supplement til brosjyrer og muntlig informasjon under oppholdet her.
Informasjonshefte til de som skal ha hjertekirurgi v.1.0.pdf
Naturbilde fra fjellet