Bilde fra korridoren på Seksjon lindrende behandling

Kreftklinikken - Seksjon lindrende behandling

Velkommen til Seksjon lindrende behandling (SLB) ved Kreftklinikken St. Olavs hospital. Vi består av en sengepost og en poliklinikk, samt tilbyr hjemmebesøk. Målet vårt er å tilby best mulig symptomlindrende behandling ved alvorlig kreftsykdom, og hjelpe pasienter og pårørende med praktiske og eksistensielle utfordringer de har i forbindelse med sykdommen.

Hovedfokuset vårt er å forebygge og lindre symptomer, samt å gi hjelp og støtte når utfordringer oppstår.

De fleste av våre pasienter følges ved SLB poliklinikk, eventuelt i kombinasjon med hjemmebesøk. Vi har et godt samarbeid med kommunene i regionen, og vi har en målsetning om at pasientene skal få være mest mulig hjemme eller på institusjon i nærheten av hjemmet.

Dersom plagene blir forverret, kan pasienter bli innlagt ved sengeposten for vurdering og behandling. Målsetningen med oppholdet er rask symptomlindring, og for de aller fleste er oppholdet ved SLB relativt kort.

Forskning og undervisning

For å kunne gi pasienter og pårørende best mulig behandling, er det nødvendig med forskning og undervisning. SLB og Kreftklinikken samarbeider tett med andre sykehusmiljøer og NTNU, og som pasient kan du bli spurt om å delta i forskningsprosjekter.

Vi er en universitetsklinikk som skal utdanne fremtidens helsepersonell innen kreftomsorg, og har ofte studenter til stede i avdelingen, også i møte med pasienter og pårørende.

Last ned informasjonsbrosjyre på norsk (pdf)

Download information pamphlete in English (pdf)

Slik finner du fram

Oppmøtested

Gastrosenteret Midt, etasje M4.

Gastrosenteret

Prinsesse Kristinas gate 1

Øya, Trondheim

Kunnskapssenteret

Olav Kyrres gate 10

Øya, Trondheim