For deg som er pårørende ved SLB

Informasjon og tilbud til deg som er pårørende til en pasient ved SLB.

Illustrasjonsbilde av en beskyttende hånd over en annen
Det kan være krevende å være pårørende til noen som er alvorlig syk. Når kreftbehandlingen ikke lenger er helbredende og fokus skal rettes mot symptomkontroll, smertelindring og livsforlengende tiltak, kan det oppleves smertefullt. Ved Seksjon lindrende behandling ønsker vi å være en støttespiller i denne tiden.

I slike situasjoner er det sentralt at du skaffer deg oversikt og innhenter den kunnskapen du trenger. Målet er at tiden før og etter dødsfallet skal bli så god som mulig for dere alle. Det innebærer at den døende har det så bra som mulig, at dere som står nær opplever et godt felleskap, og at dere får tilstrekkelig praktisk støtte. Å snakke åpent sammen om døden og ønsker omkring livets slutt, er til god hjelp for mange i denne fasen. 

I møtet med oss er det viktig at du er tydelig på hvilke ønsker du/dere har, så kan vi sammen finne gode løsninger.

Hva kan vi bidra med?


  • God og forutsigbar informasjon
  • Vi tilbyr familiesamtaler og individuelle samtaler for kartlegging for pårørende og pasient sammen med behandlende lege og sykepleier
  • Vi tilbyr alle som ønsker det en ettersamtale omtrent seks uker etter dødsfallet
  • Klare planer for praktisk støtte

​Vi jobber tverrfaglig og har mulighet til å formidle kontakt med:

  • Prest
  • Psykolog
  • Sosionom
  • Ergoterapeaut
  • Fysioterapeut
  • Ernæringsfysiolog

Hva trenger du/dere som familie for å håndtere en slik situasjon?

Hvilken informasjon trenger dere for å oppleve trygghet og skape rammer for en god avskjed?

Dersom den døende ønsker å dø hjemme, er det viktig at pårørende er aktivt med i denne beslutningen.

Ikke vær redd for å stille spørsmål eller komme med ønsker til legen eller til annet helsepersonell.​

Sist oppdatert 22.04.2022