En gruppe mennesker i hvite labfrakker som står foran en datamaskin

Poliklinikk for seneffekter etter kreftbehandling

Mange pasienter opplever plagsomme seneffekter etter kreftbehandling. I noen tilfeller oppstår de først mange år etter avsluttet kreftbehandling. På denne siden finner du mer informasjon om seneffekter og hvilke tilbud som finnes for å håndtere dem. Hvis seneffektene er alvorlige og kompliserte, kan du bli henvist til seneffektpoliklinikken for vurdering og behandling.

Kontakt

Spesialsykepleiere May Gørill Berg og Marte Storrøseter

Slik finner du fram

Oppmøtested

Kreft poliklinikk Gastrosenteret M1

Se kart over Gastrosenteret. Her kan du zoom deg inn, bevege deg i de ulike etasjene og søke på rom/avdeling osv.

Se kart over Gastrosenteret.