Tilbud til helsepersonell

Behandling av seneffekter krever spesialisert helsepersonell med høy kompetanse. Her finner du en oversikt over tilgjengelige kompetansehevende tiltak.

Illustrasjonsbilde av et klasserom

Spesialisthelsetjenesten arrangerer LIS-kurs om seneffekter. 

Datoer for disse kursene blir annonsert her.

Kreftklinikken ved St. Olavs hospital arrangerer emnekurs i seneffekter for fastleger. Datoer for kurset blir annonsert her og via NEL.

Sist oppdatert 25.01.2023