Tilbud knyttet til psykososiale seneffekter

Denne oversikten er først og fremst rettet mot pasienter som har hatt kreft og som sliter med tristhet eller lette til moderate depressive symptomer. Tilbudene som er listet opp her, er tilgjengelige utenfor spesialisthelsetjenesten. Du bør ta kontakt med helsepersonell hvis de negative tankene vedvarer over tid eller forverres. Vurder ut fra hastegrad om det er fastlege, legevakt eller nødetat som skal kontaktes.

Illustrasjonsbilde av fire venner som holder rundt hverandre på rekke i en åker.

​Frøya kommune

Heim kommune

Hitra kommune

Holtålen kommune

Indre Fosen (tidligere Leksvik og Rissa) kommune

Malvik kommune

Melhus kommune

Midtre Gauldal kommune

Oppdal kommune

Orkland kommune

Rennebu kommune

Rindal kommune

Røros kommune​

Selbu kommune​

Skaun kommune

Trondheim kommune

Tydal kommune

Ørland kommune

Åfjord kommune​

Frisklivssentraler​
Mange kommuner har etablert en frisklivssentral som tilbyr helsefremmende og forebyggende tjenester. Sjekk tilbudet i din kommune.

Rask psykisk helsehjelp (Trondheim kommune)
Rask psykisk helsehjelp er et gratis kortidstilbud til alle over 18 år som ønsker hjelp med lettere former for angst, depresjon, søvnvansker og begynnende alkohol-/rusproblemer. Eksempler på dette kan være panikkangst, nedstemthet og grubling, overdreven bekymring, stressrelaterte problemer og søvnvansker.

 

Blå Kors - SnakkOmPsyken
Nasjonal chat-tjeneste for barn og unge mellom 9 og 19 år. Her kommer du i direkte kontakt med en voksen fagperson, helt gratis og helt anonymt. Du kan chatte om tanker og følelser eller en vanskelig situasjon.

Blå Kors - UngPrat
Gratis samtaletjeneste for ungdom, studenter og unge voksne. Samtalen kan gjøres på sms eller på telefon.

Mental helse ungdom - hjelpechat
Tilbud til unge voksne mellom 18 og 36 år som ønsker å ha noen å snakke med. Tjenesten er anonym, både for den som skriver inn og den som svarer. Tjenesten betjenes av frivillige.

Mental helse - hjelpetelefonen
Dette er en lavterskel telefon- og nettjeneste for alle som trenger noen å snakke eller skrive med. Tjenesten er åpen hele døgnet, alle dager, året rundt.
 
Kirkens SOS
Tilbudet består av SOS-telefon, SOS-chat og SOS-melding. Telefon- og meldingstjenesten er tilgjengelig for alle som trenger noen å snakke eller skrive med 24 timer i døgnet, hele året rundt. Chattetjenetsen har egne åpningstider. Det er frivillige medarbeidere som betjener krisetjenesten.
 
Norske Kvinners Sanitetsforening - UngSnakk
Chattetjeneste for barn, ungdom og unge voksne mellom 10 og 23 år. Veilederne på chatten er sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere, sykepleiere og tidligere politi. Alle har mye og lang erfaring i å snakke med barn og unge. Det er mulig å være helt anonym. 

Ung samtale
Gratis tilbud til personer fra og med 16 år. Alle som tar kontakt får tilbakemelding enten i form av samtaler, råd, veiledning til andre tilbud eller informasjon. Videosamtaler med samtaleveileder er tilgjengelig.

 

 

Verktøy for personer med mild til moderat depresjon. Her kan du teste om du har symptomer på depresjon, og lære deg å mestre depresjonssymptomer.
I programmet lærer du om depresjon og hva du kan gjøre for å overkomme den. Programmet er bygd på forskningsbaserte tiltak og anbefales av helsemyndighetene i nasjonale retningslinjer.
 
Tankevirus
​​Programmet inviterer brukeren til å se på hverdagen sin på en ny måte over en periode på fire uker. Gjennom en videobasert introduksjon lærer du om psykologisk immunforsvar, tankevirus og psykologiske vitaminer. Tankevirus er en mobilapplikasjon som er tilgjengelig via Apple store og Google play.
 
Gå10 er en applikasjon for deg som trenger mer mosjon og vil ha litt drahjelp. Gå10 registrerer de minuttene du går, og gir ekstrapoeng når du går i friskt tempo.  Applikasjonen er tilgjengelig Via Apple store, Google play og Huawei.
 
Selvhjelpsprogram mot panikkangst
I programmet lærer du om prosessen som opprettholder angst, samt hvordan du skal arbeide for å bli kvitt angst. Denne informasjonen danner også grunntanken bak behandling av angst generelt.
 


Du trenger ikke henvising fra lege for å delta på KiD-kurs, som er et kurstilbud for personer over 20 år. Kurset består ikke av terapi, men av kognitive teknikker og hjemmelekser. Kurset går over ti uker og varer to og en halv time hver gang.

Kurs i belastningsmestring for voksne (KiB)
Et kurs der du lærer metoder og teknikker for å mestre belastninger knyttet til både helse, arbeids- og privatliv.

Hverdagsglede er en kursrekke som vil gi deg inspirasjon, råd og hjelp til å øve på teknikker som kan gi deg en bedre hverdag og høyere livskvalitet. Forskning viser at hva vi gjør er av stor betydning for hvordan vi trives i hverdagen. Hverdagsglede-kurset er tuftet på resultatene fra denne forskningen. Kurset går over seks kursdager og hver ukentlige økt varer i cirka 2 til 2,5 time. Etter hver økt får du en øvelse til neste gang, som tar utgangspunkt i dine egne erfaringer.

Mestringskurs for ungdom (DU)​
Kurset er et gruppebasert lavterskeltilbud for ungdom i alderen 14–20 år med lette eller moderate symptomer på depresjon. Gjennom kurset skal ungdommene lære å endre eget tankemønster og bedre mestre egen hverdag. Målet er å redusere og forebygge symptomer, samt forebygge tilbakefall av depresjon.​

​​

Samvalg​
Du har rett til å ta del i valg om egen behandling. Dette kalles samvalg, og gjøres sammen med helsepersonell. Her finner du en del verktøy som kan være til hjelp i samvalgsprosessen.​
 
Turistforeningen har er bredt tilbud knyttet til turer og aktiviteter, tilrettelagt for alle typer fysisk form og funksjonsevne. Du kan enten utforske tilbudet alene, eller sammen med andre.Henvisning til spesialisthelsetjenesten

Oversikt over kriterier for henvisning av pasienter med psykososiale seneffekter etter kreftbehandling.
Last ned kriterier (pdf)
Illustrasjonsbilde av en sjekkliste
Sist oppdatert 09.05.2023