Føde observasjon

De fleste kvinner er friske i svangerskapet, men for noen kan det oppstå situasjoner som må følges tettere enn vanlig. Noen vil ha behov for å legges inn for observasjon, undersøkelser eller behandling.

På Føde observasjon undersøker og behandler vi kvinner som har et svangerskap som ikke er normalt, eller som er syke av andre årsaker når de er gravide.

Vi har plass til ti kvinner på avdelingen.
Alle som blir innlagt her er gravide, med behov for å være på sykehuset i kortere eller lengre tid før fødselen.
Det kan være svangerskapskomplikasjoner hos mor eller komplikasjoner hos barnet som gjør at det er nødvendig med innleggelse.
 

De som jobber på Føde observasjon er jordmødre, leger og studenter.
Jordmødrene har vaktrom midt i avdelingen, samt arbeidsstasjoner i korridor. 
 

På visitten skal du snakke med en lege.
Det er oftest mellom kl. 10 -13 på hverdager.
Visitten foregår inne på rommet ditt.
 

Hvis du skal til en ultralydundersøkelse når du er innlagt, er det en jordmor som viser deg hvor du skal gå. Ultralyd er i samme gangen som Føde observasjon.
Vi har et tett samarbeid med Senter for Fostermedisin, og tar imot gravide fra hele landet.
 

Noen gravide trenger ikke å være innlagt på avdelingen, men bør være i nærheten av sykehuset. De kan få tilbud om hotellrom på pasienthotellet og avtale om å komme til avdelingen for jevnlig kontroll.
Vi har tre plasser ved Hotell St.Olav (pasienthotellet).
 

Du kan gjerne ta med bærbar pc eller tablet.
Du kan få bruker-id og passord fra personalet og benytte sykehusets trådløse internett.
Det er TV på alle rom.
Prøv å hold orden på rommet, og gulvet ryddet, med hensyn til rengjøring.
 

Partneren din kan være sammen med deg under oppholdet. 
Overnatting for partner/pårørende koster 500,- inkludert frokost.
Det er eget bad på alle rom.
 

Det er tre måltider som settes frem på kjøkkenet i løpet av dagen.
Med unntak av frokost er disse måltidene kun for den personen som er innlagt i avdelingen.
Du kan gjerne kjøpe mat, eller ta med hjemmefra.
Vi har et kjøleskap hvor du kan oppbevare maten din.
Husk å skrive navn og dato på maten. Personalet kaster mat som ikke er merket.
 

Du finner mat og drikke på kantina i 1. etasje.
Nærmeste kiosk er i 1. etasje Nevrosentret.
 

Du kan ha besøk på eget rom eller nede i kantina.
Vi ber om at du tar hensyn til de andre innlagte i avdelingen.
Det vil si at du begrenser antall gjester som kommer samtidig, og ikke har for mange besøk.
 

Før du skrives ut og reiser hjem, snakker vi med deg om videre plan; om du skal ha medisiner eller tid for ny kontroll.
Vi sender en skriftlig orientering til legen din om videre behandlingsplan.

Kontakt

Postadresse

St. Olavs Hospital HF
Kvinneklinikken, Føde Observasjon
Postboks 3250, Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Kvinne-barn-senteret

Olav Kyrres gate 11

7006 Trondheim