Innleggelsestelefonen for fødende

Alle fødende bør ringe Innleggelsestelefonen for fødende, før de drar til Fødeavdelingen - telefonnummer 72 57 57 77. Om du ikke får kontakt med jordmor på denne telefonen, og du ikke kan vente å ringe tilbake, ring 113!

​Det er bare erfarne jordmødre som svarer når du ringer Innleggelsestelefonen for fødende. De vil høre på hva du forteller, gi deg råd, og sammen med deg planlegge hva som skal skje videre.

Innleggelsestelefonen er for akutte problemstillinger (tilsvarende nødtelefonen 113).

Du kan dessverre ikke bruke denne tjenesten til rådgivning som ikke haster og kan vente til du tar kontakt med egen lege, jordmor eller legevakt. Når vi vurderer det slik at problemstillingen kan bli løst der, vil vi be deg om å ta kontakt med disse.

Når ringer jeg Innleggelsestelefonen for fødende?

Innleggelsestelefonen skal primært brukes for å melde fra om at fødselen er i gang, og at du er på vei til Fødeavdelingen.

Da kan avdelingen planlegge mottaket av deg, og gjøre klart fødestuen og avklare hvem som skal ha ansvaret for deg.

Er du usikker på om fødselen er i gang, eller det oppstår endringer hos deg eller barnet som uroer deg, kan du også bruke Innleggelsestelefonen for fødende.

Tegn på at fødselen er i gang

Fødselsriene er definert som smertefulle sammentrekninger av livmoren som kommer oftere enn hvert tiende minutt, og som er så effektive at de påvirker livmorhalsen/mormunnen.

Mot slutten av svangerskapet vil alle gravide få sammentrekninger i livmoren, såkalt kynnere (Braxton Hicks contractions). Disse kan komme regelmessig, være ubehagelig, bli utløst ved aktivitet og roe seg når du senker aktivitetsnivået.

Ring Innleggelsestelefonen når du synes riene er etablerte, eller kommer med et intervall på ca. 5-6 minutter.

Har du lang reisevei til sykehuset, har født tidligere, har hatt komplikasjoner i tidligere svangerskap eller fødsler, eller er usikker, ta kontakt når riene starter.

Får du akutte magesmerter, bør du ringe Innleggelsestelefonen for fødende.

Om fostervannet går (begynner å renne ut), kan det være første tegn på at fødselen er i gang. Om hullet i fosterhinnen er stort, renner det rikelig med væske ut fra kjeden. Er hullet lite, vil det komme mindre mengde. Mange opplever dette som at de kun er fuktig nedentil.

Uavhengig av mengde fostervann skal du alltid ringe Innleggelsestelefonen som du føler at lekkasjen ikke er urin eller utflod.

Blodtilblandet utflod er oftest et tegn på at fødselen er i gang. Etter hvert som mormunnen (cervix) åpner seg vil det alltid komme blodspor, blodtilblandet utflod eller en liten blødning.

Sist oppdatert 12.01.2024