Orientering om NIPT i svangerskapsuke 11-14

Kvinner som er 35 år eller eldre ved forventet fødsel, og kvinner med andre risikofaktorer for å få barn med kromosomfeil, får tilbud om NIPT i offentlig helsevesen. NIPT er forkortelse for Non-Invasiv Prenatal Test.

I gravides blod finnes en liten mengde DNA fra fosteret. Ved å analysere blodet kan vi oppdage om fosteret har for mange eller for få kopier av kromosomene. NIPT vil oppdage 99% av alle fostre med trisomi 21 (Downs syndrom), trisomi 13 (Pataus syndrom) og trisomi 18 (Edwards syndrom). Dette er de tre vanligste kromosomfeilene hos fostre. Risikoen for trisomier øker med kvinnens alder.

 
All fosterdiagnostikk er frivillig, og NIPT-testen er et tilbud. Det er viktig at du tenker nøye gjennom om du vil ha NIPT. Det er ditt eget valg om du vil gjøre fosterdiagnostikk eller ikke. 
 

Informasjonsvideo

Før du kommer til ultralydundersøkelse og NIPT, er det ønskelig at du har sett gjennom informasjonsvideoen under som Oslo universitetssykehus har laget. Klikk på bildet for å spille av videoen. Du kan også se ved å skanne QR-koden nederst på siden. ​
 

Før vi gjør fosterdiagnostikk må du underskrive på at du har mottatt informasjon. Du kan signere digitalt.

Ultralydundersøkelsen

Ultralydundersøkelse blir tilbudt alle kvinner, også de som får tilbud om NIPT. Før NIPT gjør vi alltid en ultralydundersøkelse. Med ultralyd måler vi fosteret så grundig vi kan, men alle detaljer er ikke synlig så tidlig i svangerskapet.
 
Se informasjonsskriv som alle kvinner får:

Blodprøven

Blodprøven blir som regel tatt etter ultralydundersøkelsen. Det tar 7-14 dager å få svar på blodprøven. I noen tilfeller (2-3%) vil det ikke være mulig å få svar fordi det er for lite foster-DNA eller mislykket analyse. Du vil da få mulighet til å ta den på nytt. Dersom NIPT prøven er negativ, kan vi utelukke at fosteret har trisomi 13, 18 eller 21. Om prøven er positiv, bør resultatet bekreftes med fo​stervannsprøve. Positiv prøve kan oppstå selv om fosteret er friskt (falsk positiv prøve).  Fostervannsprøve tas vanligvis i uke 16. 
 
Du vil få beskjed når prøvesvaret foreligger. Dersom prøven viser økt risiko for trisomi, vil du få time til samtale og videre undersøkelser.  
QR-
Skan QR-koden for å se informasjonsvideoen om NIPT-test.

 

Sist oppdatert 08.02.2024