Svangerskapspoliklinikk

Vår hovedoppgave er å gi svangerskapsomsorg til kvinner med komplikasjoner i nåværende eller tidligere svangerskap. Vi er en spesialisthelsetjeneste, det vil si at du må ha henvisning fra fastlege eller kommunejordmor for å få time her. Dette gjelder også telefonhenvendelser. Dersom det dreier seg om noe akutt, skal du først ta kontakt med din fastlege eller kommunejordmor som vil avgjøre om du skal henvises videre til poliklinikken. Vi tar ofte imot øyeblikkelig hjelp-pasienter kan det bli noe ventetid for de med fast avtaletime. Vi samarbeider tett med Senter for fostermedisin (SFM), hvor ultralydscreening og andre ultralydundersøkelser foregår. Vi har felles ekspedisjon og venterom i 5 etasje. Åpningstid er 08.00-15.30 på hverdager.

 • Eventuelt henvisning 
 • Helsekort for gravide
 • Ultralydskjema 
 • Blodtypeskjema 
 • Morgenurin (glass med lokk kjøpes på apoteket. Ta "midtstråleprøve")
 • Eventuelt huskeliste over spørsmål

Når du kommer til svangerskapspoliklinikken henvender du deg i ekspedisjonen for å si ifra at du har kommet.
Så vil du bli tatt inn av jordmor/sykepleier som måler blodtrykk, sjekker urin, tar eventuelle blodprøver og eventuelt måler magen/lytter/kobler til registrering av barnets hjerteslag.
Deretter skal du inn til lege for videre undersøkelse/samtale.
Noen går også bare på kontroll til jordmor.

Vi har åpent kl. 08.00-15.30.
Du som skal hit til poliklinikken har fått brev fra oss.
I brevet står også åpningstidene.
 
Vi har ventearealer inntil dørene åpner.

For noen kan tanken på svangerskap, fødsel, barsel og foreldrerolle være vanskelig å forholde seg til. Det kan være mange ulike årsaker til det.

 • Kanskje har du en fødsel fra tidligere som du har negative minner og erfaringer fra?
 • Kanskje er du en som liker å ha stålkontroll på det meste?
 • Kanskje sliter du med psykiske plager til vanlig og tenker at en fødsel vil bli for mye?
 • Kanskje er det hendelser tidligere i livet som kompliserer tankene på tiden før, under eller etter fødsel?
 • Har du vært utsatt for seksuelle overgrep er det ganske vanlig at svangerskap, fødsel og foreldreskap kan være utfordrende.

Hvis du har ubearbeidede negative hendelser er det lurt å kontakte fastlegen din eller andre i hjelpeapparatet for å komme i gang med bearbeiding av reaksjoner etter negative hendelser.
Det meste får du hjelp til hos din lokale jordmor, fastlege eller samtaleterapeut.

På svangerskapspoliklinikken har vi tilbud om fødselsforberedende samtaler hvis angsten for fødsel er av en slik art at du trenger jordmor og/eller gynekolog på sykehuset for å hjelpe deg med din fødselsforberedelse.
Der kan vi i fellesskap se på muligheter og begrensninger for din fødsel, samt hva som må til for at det skal bli så bra som mulig.

For å få time til samtale må du  henvises hit av din lokale jordmor, fastlege eller andre.

 

Kontakt

Svangerskapspoliklinikken - Callback

Callback - legg igjen beskjed, vi ringer opp igjen

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Kvinneklinikken, Svangerskapspoliklinikken
Postboks 3250, Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Har du time på Svangerskapspoliklinikken går du inn hovedinngangen og tar heisen opp i 5. etasje.

Kvinne-barn-senteret

Olav Kyrres gate 11

7006 Trondheim