En person som holder en krukke

Fertilitetsseksjonen

Fertilitetsseksjonen ivaretar all behandling av infertile par. Vi gjør til sammen ca. 1800 behandlinger pr. år med forskjellige behandlingstyper.

Råd i influensasesongen:

Vår anbefaling følger Folkehelseinstituttet.
Du kan ta vaksine før eller under et forsøk, dersom du får tilbud om det.

Dersom du har planlagt innsett av befruktet egg vil vi likevel anbefale at du vaksineres senest 1 uke før innsett. Dette på grunn av immunresponsen som skjer i kroppen ved vaksinering.

Når vi har satt inn befruktet egg regnes det som en tidlig graviditet og da anbefaler vi å vente med vaksinering til svaret på graviditetstesten foreligger.

Folkehelseinstituttet anbefaler influensavaksine til gravide etter 12. svangerskapsuke.

Gravide første trimester som også har annen tilleggs risiko bør ta vaksine.

Ta kontakt med fastlege vedrørende dette.  

Bioteknologiloven

ENDRINGER I BIOTEKNOLOGILOVEN 2020

Lagringstid for befruktede egg er utvidet til kvinnen fyller 46 år.
I praksis betyr dette at kvinner som har frosset ned embryo, kan få tilbakesatt nedfrosne embryo innen hun fyller 46 år.
Alle pasienter blir individuelt behandlet, men de færreste kan få behandling med egguttak etter 40-42 års alder.

Behandling av enslige tillatt fra 01.07.2020.

Behandlingstilbud ved Fertilitetsseksjonen inkluderer: 

Behandling 

Tilbys 

Inseminering 

Enslige kvinner, likekjønnede par, heterofile par 

IVF/ICSI 

Enslige kvinner, likekjønnede par, heterofile par 

Oocyttfrys 

Kvinner (ved medisinsk årsak) 

Sædfrys 

Menn (ved medisinsk årsak) 

Donerte oocytter/egg* 

Heterofile par (ved medisinsk årsak) 

Donert sæd (inseminering, IVF/ICSI) 

Enslige kvinner, likekjønnede par, heterofile par 

PGT 

Enslige kvinner og par med kjent alvorlig arvelig sykdom (godkjent PGT-søknad må foreligge) 

Les oppdatert informasjon om våre behandlingstilbud under fanen «Informasjonsskriv».  
I tillegg finnes relevante skjema/skriv under fanen «Skjema».  

 
Ultralyd 
Alle pasienter får tilbud om tidlig ultralyd i uke 12. Seksjonen velger derfor å ikke ha rutinemessig ultralyd av gravide pasienter i uke 7.

Vaginal ultralyd 

 
Ventetid 
Vi har ca. 12 ukers ventetid til utredning og 4-8 ukers ventetid til behandling (avhengig av tidspunkt for menstruasjon).  

 
* Vi kan tilby donoregg til kvinner som av medisinske årsaker (etter kreftbehandling, kirurgi eller påvist genetisk årsak) har gått i overgangsalder før fylte 40 år. Tilgang på donoregg er dessverre altfor lite i forhold til behovet, og vi har per dags dato ikke kapasitet til å tilby søskenforsøk med donoregg.
I følge Bioteknologiloven kan donoregg heller ikke tilbys likekjønnede par.
 

For levering av sædprøve i forbindelse med utredning eller kontroll etter sterilisering, må det bestilles time.
Vi tilbyr timer mandag til torsdag 12:30-13:00.

Kontakt oss på telefon 72574737

Informasjon til deg som skal levere sædprøve.pdf

Ved levering av sædprøve i forbindelse med behandling, 
se "Informasjonsskriv til pasienter".

Barneomsorgsattest:
Fra 01.07.2020 bestemte Stortinget at alle som skal til behandling med assistert befruktning må legge fram en barneomsorgsattest. Denne utstedes av politiet og det er mulig å søke digitalt:

 1. Gå inn på Politiet.no
 2. Velg «Politiattest»
 3. Velg «Politiattest – søk digitalt»
 4. Velg «søk politiattest»
 5. Logg inn med foretrukket metode
 6. Velg «Søk om politiattest»
 7. I fanen «Kategori», velg «Adopsjon og assistert befruktning»
 8. I fanen «Formål, velg «Assistert befruktning – søknad til norske myndigheter»
 9. Trykk «send»
 10. Du vil motta politiattesten digitalt

Henvendelser:
Vær oppmerksom på at vi ikke har mulighet til å svare på sensitive opplysninger på e-post. Det anbefales å benytte Callback eller Crypho ved slike henvendelser. Crypho er en meldingsapp for samarbeid og deling av informasjon i virksomheter med høye sikkerhetskrav.

HelsaMI:
I forbindelse med Helseplattformen ønsker vi at alle pasienter oppretter bruker i HelsaMI.

Kan donasjon av egg- eller sædceller være noe for deg?

Vi kommer ikke til å spørre deg direkte da vi ikke vil presse noen til et slikt valg – donasjon skal være en altruistisk handling.
Er du interessert, eller har spørsmål?
Kontakt oss mer enn gjerne.


Eggdonasjon
 

Ønsker du å bli eggdonor hos oss? 

Vi tar imot henvendelser fra de som ønsker å melde seg som donorer. 
Du må være mellom 25-35 år og frisk. 
Send SMS til 90281459, så ringer vi deg tilbake. 
 
Informasjon til eggdonor  

Samtykkeskjema eggdonasjon

Sæddonasjon 

Ønsker du å bli sæddonor hos oss? 

Vi tar imot henvendelser fra de som ønsker å melde seg som donorer. 
Du må være mellom 22-45 år og frisk. 
Send SMS til 48039791, så ringer vi deg tilbake. 
 
Informasjon til sæddonor

Samtykkeskjema sæddonasjon

Zikavirus 

Zikafeber er en infeksjonssykdom som kommer fra Zikavirus. Viruset gir vanligvis milde symptomer, men hos gravide gir det økt risiko for alvorlig fosterskade. Zikavirus smitter vanligvis til mennesker via myggstikk, men kan i sjeldne tilfeller også smitte seksuelt både fra kvinner og menn. 

Det finnes ingen vaksine eller spesifikk behandling mot Zikavirus.     

Viruset forekommer i store deler av Amerika, Asia, Afrika og Oseania, men i 2018 ble det også påvist noen få tilfeller i Frankrike (FHI) 

Vi fraråder våre pasienter å reise til områder med Zikavirus og generelt utenfor Norden de siste 6 måneder før planlagt prøverørsbehandling. 

Oppdatert informasjon med råd til gravide og oversikt over land med smitterisiko finnes på: Helsenorge.no og FHI.no 

Om oss 

Ufrivillig barnløshet (infertilitet) rammer omtrent 15% av alle par. Det betyr at man ikke har lyktes i å oppnå graviditet naturlig gjennom regelmessig ubeskyttet samleie i ett år eller lenger.  
I slike tilfeller kan man forsøke assistert befruktning. Ved St. Olavs Hospital ivaretar Fertilitetsseksjonen all behandling med assistert befruktning av infertile par. Til sammen gjennomfører vi ca. 1800 behandlinger årlig.  

Det første «prøverørsbarnet» i Norge ble født i Trondheim 17. juli 1984 etter behandling her hos oss. Vi var den første klinikken i Norden som fikk til en vellykket behandling med frosne embryo i 1988. 

Fertilitetsseksjonen ved St. Olavs hospital har et utstrakt kontaktnett og våre medarbeidere er mye brukt som foredragsholdere både nasjonalt og internasjonalt. Vi blir kontinuerlig oppdatert faglig, slik at vi til enhver tid kan tilby behandling som holder høy standard. I tillegg har vi markert oss ved å delta administrativt i internasjonale fagorganisasjoner. Flere av våre forskningsprosjekter har fått mye oppmerksomhet, og bidratt til å sette klinikken vår «på kartet» innen faget assistert befruktning. 

Vi legger stor vekt på at de som er til behandling hos oss skal føle at de blir tatt godt vare på, selv om ikke alle vil lykkes i ønsket om å få barn. Det er derfor svært viktig med tilbakemeldinger - både positive og negative erfaringer - slik at vi kan forbedre oss både faglig og medmenneskelig. 
 
Sertifisering 

Fertilitetsseksjonen ved St. Olavs hospital har siden høsten 2008 vært sertifisert i henhold til ISO 9001. Det betyr at seksjonen drives i overensstemmelse med internasjonale anerkjente krav til styringssystem, sikkerhet og kvalitet. Seksjonen er i tillegg godkjent av Helsedirektoratet iht. Forskrift om håndtering av humane celler og vev.    

Kontakt

Telefon

Kontor sekretær:

72 57 47 33
 • Mandag 08:00 - 14:00
 • Tirsdag 08:00 - 14:00
 • Onsdag 08:00 - 14:00
 • Torsdag 08:00 - 14:00
 • Fredag 08:00 - 14:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Telefontid er ubetjent mellom klokken: 10:00-13:00

Sykepleiere -Callback

72 57 47 23
 • Mandag 07:30 - 13:30
 • Tirsdag 07:30 - 13:30
 • Onsdag 07:30 - 13:30
 • Torsdag 07:30 - 13:30
 • Fredag 07:30 - 13:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Callback - legg igjen beskjed så ringer vi tilbake - eventuelt bruk Crypho

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Kvinneklinikken, Fertilitetsseksjonen
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Hovedinngang 1 etg. vest. Kvinne-barn-sentret.

Sædprøver til utredning og etter sterilisering:
Kontakt oss på telefon 72 57 47 37 for avtale om tidspunkt

Ønsker du å bli sæddonor - SMS eller ring : 480 39 791

Ønsker du å bli eggdonor - SMS til 902 81 459

Kvinne-barn-senteret

Olav Kyrres gate 11

7006 Trondheim