Vil du bli eggdonor?

Å bli eggdonor er en stor og viktig avgjørelse. På denne siden får du informasjon om hvordan du kan hjelpe andre med å bli foreldre, og hvilke krav som må oppfylles.  Send SMS til eggivertelefonen på 90281459, så ringer vi deg tilbake for en uforpliktende samtale.

Det kan være flere grunner til at kvinner ikke kan bruke egne eggceller, for eksempel  kreftbehandling eller tidlig overgangsalder. 

Ved å donere eggceller kan du hjelpe par som ikke kan få barn på annen måte. 

I utgangspunktet kan alle kvinner mellom 25 og 35 år med god fysisk og psykisk helse søke om å bli eggdonor. Det er også noen andre krav som må oppfylles: 

  • Eggdonorer må være mellom 25 og 35 år. 
  • Du må være registrert i Folkeregisteret og ha en permanent tilknytting til Norge.
  • Du bør ha god fysisk og psykisk helse. 
  • For eggdonorer skal det ikke være noe ved helsen som gjør at behandlingen medfører risiko for donoren.
  • Du kan ikke misbruke rusmidler.
  • Du kan ikke ha kjente arvelige sykdommer i familien.​

Først sender du en SMS til 90281459, eggivertelefonen ved St. Olavs hospital. En sykepleier hos oss ringer og snakker med deg før vi setter deg opp til en legetime, enten via video eller ved fysisk oppmøte.  

Dersom du ikke bor i Trondheim legger vi til rette for at deler av behandlingen kan gjøres ved andre offentlige fertilitetsseksjoner i Norge (Porsgrunn, Haugesund, Haukeland og Tromsø). Du må til Trondheim for selve egguttaket.

Vi eller en annen offentlig fertilitetsseksjon tar prøver for å utelukke overføring av eventuelle smittsomme sykdommer og vi utfører en vaginal ultralyd for å vurdere egglagrene.

Prosessen med eggdonasjon tar som regel 2–3 uker. Du som donor får hormonbehandling som gjør at vi kan hentes ut egg. Eggene blir hentet ut ved et lite medisinsk inngrep. Eggene blir donerte til en annen kvinne og  befruktet med sæd fra kvinnens partner.

Eggdonasjon foregår på samme måte som de første delene av en IVF-behandling: 

  • Hormonbehandling skjer i form av daglige injeksjoner for å øke antall egg som kan hentes ut.
  • Du må møte til ultralyd én eller flere ganger for å følge med på utviklingen.
  • 36 timer før egguttaket settes en hormonsprøyte som setter i gang eggløsningen. 
  • Når eggene skal hentes ut får du smertestillende og lokalbedøvelse. Egguttaket varer i omtrent et kvarter. Du kan oppleve smerter eller ubehag underveis og etterpå. Du vil få smertestillende etter behov.
Mange opplever noe ubehag av hormonbehandlingen. Vanlige reaksjoner er humørforandringer, hetetokter, hodepine og oppblåst mage. Bivirkningene er forbigående og ufarlige.

Ved eggdonasjon gis svakere hormonstimulering enn ved vanlig IVF-behandling. Likevel kan noen reagere uventet kraftig på hormonstimuleringen. Vi vil da avbryte donasjonsforsøket. Overstimuleringssyndrom er svært sjelden hos donorer.
Det er ikke slik at du tømmer egne egglager hvis du er eggdonor. Eggdonasjon påvirker ikke din egen fertilitet. 


Behandlende lege velger en passende donor til mottakeren. Du er anonym overfor de som får behandling med dine egg, og de er anonyme overfor deg.

Dersom det er mulig, skal klinikken gi donorcellene til foreldre med liknende øyefarge, hårfarge, høyde, vekt, hudfarge og samme etniske bakgrunn som donoren. 

I følge bioteknologiloven har barn født etter bruk av donoregg rett til å få vite identiteten til donoren når de er fylt 15 år. Eventuelle barn har da mulighet til å kontakte deg.

Du får ikke vite nok om utfallet av eventuelle behandlinger med donerte egg med mindre eventuelle barn tar kontakt.

Du vil ikke ha noen juridiske rettigheter eller plikter overfor barn som blir født.


Donasjon av kjønnsceller er et stort valg, og er ikke for alle.  Du tilbys samtale med sykepleier og lege slik at du kan være sikker på at du velger det som er rett for deg.

Fordi barn har rett til å få vite om sitt genetiske opphav kan eventuelle barn få vite hvem du er og kontakte deg. Det er viktig at du er forberedt på dette, og tenker gjennom alle sider av det.

Du blir oppfordret til å være åpen overfor eventuell partner og eventuelle egne barn om donasjonen.


Kommersielt salg av kjønnsceller er forbudt, og donasjonen skal være altruistisk. Du får en kompensasjon for belastninger og tidsbruken behandlingen medfører, og du får dekket reiseutgifter. I tillegg blir medisiner for eggdonorer dekket.

Kompensasjonen til donorer er skattefri og er sett som prosentdel av G (grunnbeløpet i folketrygda):

Eggdonor kan få utbetalt 5 % av 1 G for hvert egguttak. En eggdonor kan donere inntil 3 ganger.Sist oppdatert 11.09.2023