Vil du bli sæddonor?

Ved å donere sæd kan du hjelpe par, likekjønnede par eller enslige som ikke kan få barn på annen måte. Ønsker du å bli donor? Send SMS til 480 39 791, så ringer vi deg tilbake for en uforpliktende samtale.

I utgangspunktet kan alle menn mellom 22 og 45 år med god fysisk og psykisk helse bli sæddonor. Det er også noen andre krav som må oppfylles:  
  • Sæddonorer skal være over 18 år, men bør være mellom 22 og 45 år.
  • Du må være registrert i Folkeregisteret og ha en permanent tilknytting til Norge.
  • Du bør ha god fysisk og psykisk helse.
  • Du kan ikke misbruke rusmidler.
  • Du må ikke ha kjente arvelige sykdommer i familien.​

Hvordan foregår sæddonasjon? 

Først sender du en SMS til 480 39 791, sædgivertelefonen ved St. Olavs hospital. En bioingeniør hos oss ringer og snakker med deg før vi setter deg opp til en legetime, enten via video eller ved fysisk oppmøte. 

Du må også levere en sædprøve. Prøven viser om sæden er av tilfredsstillende kvalitet. Du vil også bli testet for enkelte smittsomme sykdommer for å unngå at disse blir overført til mor eller barn.

​Når du blir godkjent som donor, avtaler donoren selv tidspunkt for donasjon ved sædbanken når dette passer. Donorer møter 6 -10 ganger for å donere sæd. 

Dersom du ikke bor i nærheten av Trondheim, så legger vi til rette for løpet gjøres så komprimert og hensiktsmessig for donoren som mulig.


Behandlende lege velger en passende donor til mottakeren. Du er anonym overfor de som får behandling med dine spermier, og de er anonyme overfor deg.

Dersom det er mulig, skal klinikken gi donorcellene til foreldre med liknende øyefarge, hårfarge, høyde, vekt, hudfarge og samme etniske bakgrunn som donoren. 

I følge bioteknologiloven har barn født etter bruk av donorspermier rett til å få vite identiteten til donoren når de er fylt 15 år. Eventuelle barn har da mulighet til å kontakte deg.

Du får ikke vite nok om utfallet av eventuelle behandlinger med donerte egg med mindre eventuelle barn tar kontakt.

Du vil ikke ha noen juridiske rettigheter eller plikter overfor barn som blir født.


Donasjon av kjønnsceller er et stort valg, og er ikke for alle.  Du tilbyes samtale med sykepleier og lege slik at du kan være sikker på at du velger det som er rett for deg.

Fordi barn har rett til å få vite om sitt genetiske opphav, kan eventuelle barn få vite hvem du er og kontakte deg. Det er viktig at du er forberedt på dette, og tenker gjennom alle sider av det.

Du blir oppfordret til å være åpen overfor eventuell partner og eventuelle egne barn om donasjonen.


Kommersielt salg av kjønnsceller er forbudt, og donasjonen skal være altruistisk. Du får en kompensasjon for belastninger og tidsbruken behandlingen medfører, og du får dekket reiseutgifter.

Kompensasjonen til donorer er skattefri og er satt som prosentdel av G (grunnbeløpet i folketrygden):

Sæddonor kan få utbetalt 0,7 % av 1 G for hver enkeltdonasjon. Du donerer 6 – 10  ganger.

Sist oppdatert 25.01.2024