Seksjon for gynekologisk kreft

Vi har regionansvar for gynekologisk kreftomsorg i Helse Midt-Norge som omfatter fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Vi tar også imot pasienter fra Helse Nord.

Seksjon for gynekologisk kreft har en sengepost med 13 heldøgnsplasser.
Alle pasienter får enerom.

I tillegg har vi 4 behandlingsplasser for poliklinisk kjemoterapi (cellegiftbehandling).

Personalet består av leger med spesialkompetanse innen gynekologisk kreft, sykepleiere, spesialsykepleiere og hjelpepleiere.

Avdelingen er delt i to tun, og hver enkelt pasient blir tilknyttet enten Tun A eller Tun B.
Vi vil gjøre vårt beste for at du skal få et best mulig opphold i avdelingen.

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Kvinneklinikken,
Seksjon for gynekologisk kreft
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Innleggelse og besøk:
Seksjonen holder til i 6. etasje i Kvinne-barn-senteret.
Inngang via hovedinngangen.

Kvinne-barn-senteret

Olav Kyrres gate 11

7006 Trondheim