Kvinneklinikkens overvåkningsavdeling

På Kvinneklinikkens overvåkning behandler vi og gir sykepleie til pasienter etter anestesi og gynekologiske inngrep. Vi behandler også pasienter som har komplikasjoner i forbindelse med svangerskap og fødsel.

Kvinneklinikkens overvåkning ligger i 2. etasje på Kvinne-barn-senteret. Vi tilhører Gynekologisk avdeling og har 10 sengeplasser. 
På Kvinneklinikkens overvåkning behandler vi og gir sykepleie til pasienter etter anestesi og gynekologiske inngrep.

Vi behandler også pasienter som har komplikasjoner i forbindelse med svangerskap og fødsel.

Hos oss jobber 10 sykepleiere, 6 med videreutdanning innenfor intensivsykepleie.

Pårørende

Pasienter som har gjennomgått kirurgi har behov for søvn og hvile den første tiden. Vi ønsker derfor at besøk utsettes til pasient er overflyttet tilhørende avdeling. Dersom behandlingstiden blir lengre, er det mulighet for å komme på besøk, men avtal gjerne på forhånd.
Pasienter fra føde/barsel er velkommen til å ha besøk partner, men vi ønsker at søsken og besteforeldre venter med å komme på besøk til pasienten er overflyttet barselavdelingen.

Avdelingsledelse

Avdelingssjef for Gynekologisk avdeling er Mari Bentdal Haugen og seksjonsleder for Kvinneklinikkens overvåkning er Kirsti Klara Sødal. 
Vi har også en fagutviklingssykepleier.

Kontakt

Seksjonens telefonnummer er 72 57 47 85