Seksjon for generell gynekologi

Seksjon for generell gynekologi er en sengepost med 7 heldøgnsplasser.
Alle vil få enerom. Det er bad i tilknytning til ditt rom.
En pleier vil ha ansvaret for deg og vil være tilgjengelig på den nærliggende arbeidsstasjon hvor du har ditt rom.

Vi har ei spisestue hvor alle måltider blir servert.
Her er det også mulighet for å møte andre medpasienter.

På dagposten har vi 8 plasser.
Her kommer de fleste som skal få utført små operative inngrep.
Alle møter til samme tid, og vi gjør oppmerksom på at det kan bli noe venting.
Etter inngrepet blir du fulgt opp av sykepleier, og du reiser hjem i løpet av dagen/kvelden.

Klikk på lenke:

Informasjonsvideo

Personalet består av leger, sykepleiere, hjelpepleiere, postverter, postsekretær og renholdspersonale.
Ved innleggelse vil du få en pasientansvarlig lege og en pasientansvarlig sykepleier.

Avdelingen kan tilby kontakt med andre faggrupper ved behov.
Gi oss beskjed om dette.
Det kan for eksempel være: sosionom, fysioterapeut, ergoterapeut, prest, psykiater, hjemmesykepleier etc...

Hos oss har vi ingen spesiell visitt-tid.
Ta allikevel hensyn til at du har behov for hvile.

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Kvinneklinikken,
Seksjon for generell gynekologi
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Innleggelse og besøk:
Seksjonen holder til i 6. etasje i Kvinne-barn-senteret.
Inngang via hovedinngangen.

Kvinne-barn-senteret

Olav Kyrres gate 11

7006 Trondheim