Avdeling for medisinsk genetikk

Medisinsk genetikk består av klinisk genetikk og laboratoriegenetikk. Den kliniske virksomheten omfatter utredning og veiledning av pasienter og familier i forbindelse med arvelig sykdom, syndromer eller nyoppståtte forandringer i arvestoffet. Laboratoriet utfører genetiske analyser for diagnostikk og vurdering av sykdomsrisiko.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Se lenken "Tjenestetilbud medisinsk genetikk" (over) for detaljert kontaktinformasjon

Forsyningssenteret

Prinsesse Kristinas gate 5

Øya, Trondheim

Kurs og møter