Prøvetakingspoliklinikker Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Akutten og Hjerte-Lunge-senter:
Mandag - fredag kl. 07.45 - 15.00

Kvinne-barn-senter:
Mandag - fredag kl. 09.30 - 11.00 og 12.00 - 14.30 

Gastrosenter:
Mandag - fredag kl. 07.45 - 15.00 

Bevegelsessenter:
Mandag - torsdag kl. 07.45 - 11.00 og 12.00 - 14.30
Fredag kl. 07.45 - 11.00