Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Avdelingen er en av landets største avdelinger for medisinsk mikrobiologi og har særlig kompetanse innen molekylærbiologisk diagnostikk av smittsomme agens. Den er nasjonal referanselaboratorium for meticillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA), gruppe B streptokokker (GBS), Francisella tularensis og adenovirus. Avdelingssjef er Inger Johanne Haugen.

Slik finner du fram

OppmøtestedPostadresse:
St. Olavs hospital HF
Postboks 3250 Torgarden
7006 TRONDHEIM

Laboratoriesenteret

Erling Skjalgsons gate 1

Øya, Trondheim