Avdeling for patologi

Avdelingen undersøker og besvarer biopsier og cytologiske prøver samt utfører obduksjoner for sykehus og primærhelsetjenesten i regionen. Avdelingen har ansvar for all diagnostikk basert på undersøkelser av vev og celler, og utfører også obduksjoner inklusive rettsmedisinske undersøkelser for påtalemyndigheten. Avdelingssjef er Mari Jebens

Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

Laboratoriesenteret 4. etg
Erling Skjalgssons gate 1
7030 TRONDHEIM

Laboratoriesenteret

Erling Skjalgsons gate 1

Øya, Trondheim