Medisinsk klinikk

Medisinsk klinikk dekker fagområdene blodsykdommer, endokrinologi, fordøyelses- og leversykdommer, geriatri, hjerneslag, infeksjonssykdommer, og nyresykdommer. Klinikken driver også utredning og behandling av generelle indremedisinske problemer som ikke er klart avdelingstilknyttede. Klinikksjef: Anne Hildur Henriksen

Poliklinikker

Alle avdelinger i Medisinsk klinikk har egne poliklinikker. Noen har også egne dagposter.

Øyeblikkelig hjelp

Ca. 90 prosent av pasientene som legges inne ved avdelingen har behov for øyeblikkelig hjelp. De resterende 10 prosent legges inn etter søknad fra fastlege, poliklinikker eller andre avdelinger ved sykehuset, eller andre sykehus i regionen.

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Medisinsk klinikk
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Gastrosenteret

Prinsesse Kristinas gate 1

Øya, Trondheim