Avdeling for blodsykdommer

Avdeling for blodsykdommer er en spesialenhet for behandling av kreftsykdommer i blod og benmarg samt utredning og behandling av andre sykdommer. Avdelingen består av en poliklinikk og sengepost med 16 senger. Avdelingssjef: Henrik Hjort-Hansen Seksjonsleder sykepleie: Heidi Sundnes Grønli Assisterende seksjonsleder sengepost: Susanne Schjetne Assisterende seksjonsleder poliklinikk: Janne Sundfær

Søk i Pasienthåndboka på blod

Avdelingen har i overkant av 1000 innleggelser hvert år. Det er ansatt nærmere 50 sykepleiere og hjelpepleiere. Av disse er seks kreftsykepleiere med videreutdanning i kreftsykepleie, en forskningssykepleier og en undervisningsansvarlig sykepleier. Seksjonsleder for sengeposten er sykepleier, se kontaktinformasjon.

Avdelingen har 16 senger, alle på enerom. Alle pasienter som legges inn får en pasientansvarlig lege, og mange får også en primærsykepleier. Primærsykepleier har hovedansvar for kontinuiteten i pleien fra innleggelse til utreise. Fortrinnsvis skal primærsykepleier ha det daglige ansvaret for pasienten når vedkommende er på jobb. Pasienten får på denne måten færre personer å forholde seg til.

På sengeposten er det hovedsaklig kreftpasientene som får primærsykepleier.

Personalet på sengeposten er delt i 2 grupper (1 + 2).

 • Personalet starter dagen kl 07:00 og får rapport fra nattevaktene fram til kl 07:15.
 • Deretter fordeles arbeidsoppgaver før personalet går til sine pasienter.
  Blodprøverunden starter kl. 08:00. Det er fint om du kan være på rommet på denne tiden.
 • Legevisitten foregår mellom kl. 10:00–11:15. I denne perioden er det også fint om du er tilgjengelig på rommet.

Poliklinikk for blodsykdommer ligger i 1. etasje i Gastrosenteret, og er åpen alle hverdager i tidsrommet 8.00-15.30. Alle pasienter som skal til utredning og behandling for blodsykdommer og som ikke trenger innleggelse, blir tatt i mot på poliklinikken.

Poliklinikken har ca 4000 besøk pr. år. Pasienter med kronisk leukemi, myelomatose, kontroll etter akutt leukemi eller benmargstransplantasjon går ofte til behandling på poliklinikken.

En rekke cellegiftkurer kan gis poliklinisk. Mange pasienter kommer til årelating (venesectio) for jernopphopning (hemokromatose) eller til blodoverføring for anemi.

I tillegg utføres alle benmargsundersøkelser hos voksne for St. Olavs hospital ved poliklinikken: vevsprøve av benmargen på hoftekammen og benmargsprøve fra hoftekammen.

Ved poliklinikken er det ansatt avdelingssykepleier som er leder for poliklinikken samt fire sykepleiere.

Pasienter som kommer til poliklinikken har en fast pasientansvarlig lege og kontaktsykepleier.

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Sengetun 1: 72 82 56 01, Sengetun 2: 72 82 56 02

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Medisinsk klinikk
Avdeling for blodsykdommer
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Sengeposten ligger i Gastrosenterets 6. etasje, i den delen som heter Øst.
Poliklinikken finner du i Gastrosenterets 1. etasje, del Øst.

Gastrosenteret

Prinsesse Kristinas gate 1

Øya, Trondheim

Kurs og møter