Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer

Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer består av sengepost, dagpost, gastrolab (endoskopienhet) og en konsultasjonspoliklinikk. Vi utreder og behandler hovedsakelig pasienter med sykdommer i mage- og tarmsystemet, lever, galleveier og bukspyttkjertel.

Vi er en avdeling for fordøyelses– og leversykdommer. Det betyr at vi hovedsakelig tar imot pasienter med sykdommer i lever, bukspyttkjertel og mage– /tarmsystem. Pasientene kommer til utredning, behandling, pleie og oppfølgning.

Avdelingen er delt inn i tun 1 og 2, med til sammen 16 sengeplasser. Vi har også en dagpost som ligger i 1. etasje nord i dette bygget.

Det jobber rundt 50 sykepleiere, hjelpepleiere, postverter, leger og sekretærer i avdelingen. Pleiepersonalet er delt inn i 4 grupper: Grønn A og B (tun 1) og Blå A og B (tun 2).

En sykepleier har hovedansvar for gruppa på hver vakt. Vedkommende vil blant annet gi deg medisinene dine og delta på legevisitten.

I tillegg har vi samarbeid med sosionom, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og preste- og samtaletjenesten ved behov.

Legevisitten går vanligvis mellom kl. 9.30 og 11.00 på hverdager.
Vi ser helst at du er tilstede i nærheten av rommet ditt i dette tidsrommet.
På ettermiddag og helg er det ingen visitt til avtalte tider.

Det kan være lurt å notere på en lapp det du vil snakke med legen om.

Blodprøvetaking og diverse målinger skjer hovedsakelig på morgenen rundt 08:00. I den tiden er det fint om du kan holde deg på rommet.

Du vil få informasjon om de undersøkelser du skal til så snart vi har fått timeavtale. Da får du også informasjon om aktuelle forberedelser som faste, dietter og tarmtømming. 

Du vil bli fulgt til undersøkelsene av enten portør eller pleier.

For enkelte undersøkelser kan det være litt ventetid. Noen ganger kan du ta permisjon mens du venter, men dette må avtales på forhånd.

Vi har ikke fast besøkstid på avdelingen. Det betyr at du kan ta imot besøk når det passer deg og dine best.

  • Besøkende bes henvende seg til personalet når de kommer.

Vi ber om forståelse for at pårørende kan bli bedt om å vente utenfor rommet under for eksempel stell og visittgang.

  • Dersom du blir sliten av mye besøk, må du gjerne si fra til oss.
  • Ved ønske om overnatting for pårørende, kontakt pasienthotellet.
  • Klokken 20.00 stenges dørene både ved hovedinngang og inn til avdelingen.

Trykk B på callingen utenfor døren, og personalet vil slippe deg inn.


Slik finner du fram

Oppmøtested

Sengepost:  5. etasje Gastro Øst

Dagpost: 1. etasje Gastro Nord

Poliklinikk/Gastrolab: 1. etasje Gastro Nord

Gastrosenteret

Prinsesse Kristinas gate 1

Øya, Trondheim

Kurs og møter