En lege som holder et stetoskop

Sengepost for geriatri

Sengepost for geriatri ligger i 6. etasje, Nevrosenteret Vest. Her har vi 15 senger og kun enerom. Våre pasienter er sårbare eldre, gjerne med sammensatte helseplager som akutt somatisk sykdom, akutt funksjonssvikt, forvirring, kognitiv svikt, falltendens, ernæringssvikt, inkontinens og smerter. Avdelingssjef: Ingrid Wiig Seksjonsleder sykepleie: Gry Jannike Kristoffersen og Line Holmen

 • Målgruppen er sårbare eldre pasienter, gjerne med sammensatte helseplager som akutt somatisk sykdom, akutt funksjonssvikt, forvirring, kognitiv svikt, falltendens, ernæringssvikt, inkontinens og smerter.
 • Vi gjør en bred geriatrisk utredning og lager en behandlingsplan som er tilpasset hver enkelt pasients ønsker og behov.
  Vårt tverrfaglige team består av lege, sykepleier, hjelpepleier, ergoterapeut og fysioterapeut. Alle har spesialutdanning i geriatri.
  Utreiser planlegges grundig i samarbeid med pasient, pårørende og kommunehelsetjeneste.
 • Gjennomsnittlig liggetid er ca. 6-7 dager.

Legevisitt hver dag mellom kl. 1000 – 1130.
Legene på avdelingen kan kontaktes ved behov.

Hverdager

Frokost: 08:30-10:00
Lunsj: 12:30-13:00
Middag: 16:00-16:30
Kveldsmat: 19:00

 

Helg

Frokost: 09:00-10:00
Lunsj: 12:30-13:00 
Middag: 16:00-16:30         
Kveldsmat: 19:00-19:30

 • Ved Avdeling for geriatri har vi ingen fast besøkstid, men besøkende bes henvende seg til personalet når de kommer.
 • Vi ber om forståelse for at pårørende kan bli bedt om å vente utenfor rommet under for eksempel stell og visittgang.
 • Av hensyn til medpasienter ber vi om at det ikke skapes mye støy i avdelingen ved besøk. Evt. dele opp hvor mange som kommer i hvert besøk.
 • Av hensyn til medpasienter og ro i avdelingen på kveld ber vi om at besøk avsluttes innen kl. 20.30

Kontakt

Telefon

Postadresse

Medisinsk klinikk Avdeling for geriatri St. Olavs hospital HF postboks 3250 Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

6. etasje Nevro Vest.
Adresse: Harald Hardrådes gate 5

Nevrosenteret

Harald Hardrådes gate 5

Trondheim