Avdeling for hjerneslag / Midtnorsk slagsenter

Avdeling for hjerneslag består av en sengepost med 19 senger, samt ambulerende team og poliklinikk. Avdelingen utreder og behandler pasienter med hjerneslag i Sør Trøndelag. Som Midtnorsk slagsenter er vi også ressurs når det gjelder hjerneslag for hele helseregionen. Hjerneslag er plutselig innsettende tap av kroppsfunksjoner på grunn av blodpropp eller blødning som forstyrrer blodsirkulasjonen i hjernen. Viktige symptomer på hjerneslag er plutselig vanskeligheter med å prate, smile eller løfte armer. Ved symptomer på hjerneslag er det viktig å komme til sykehus for behandling så raskt som mulig. RING 113!              Avdelingssjef: Hanne Ellekjær Seksjonsleder: Ingebjørg Samnøy Sørhaug Assisterende seksjonsleder: Sølvi Åsvold Medisinsk nødtelefon: 113 St Olavs hospital, sentralbord: 72 57 30 00 Sengepost for hjerneslag: 72 57 60 25 Poliklinikk for hjerneslag: 72 57 58 00

Sengepost for hjerneslag - Slagenheten

Slagenheten er en sengepost for behandling og rehabilitering av slagpasienter i akuttfasen. De aller fleste blir lagt inn som øyeblikkelig-hjelp-pasienter via Akuttmottaket. Når pasienten kommer til sykehuset starter en tverrfaglig observasjon, utredning og behandling av pasienten i den akutte fasen av sykdommen. Målet med slagbehandlingen er å begrense hjerneskade, unngå livstruende følger av sykdommen og støtte pasienten til å delta i opptreningen så snart som mulig.

Slagenhetsbehandlingen er tverrfaglig. Personalet består av leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter og sekretærer. I tillegg tilkalles andre yrkesgrupper, som for eksempel logoped eller sosionom når det er behov for det. Alle yrkesgruppene er avhengige av både egne og hverandres vurderinger. Arbeidsformen krever godt samarbeid og god kommunikasjon.

Medisinsk behandling er legens ansvar, oppstart av trening (ut av seng) er fysioterapeutens hovedansvar, mens sykepleieren sikrer at pasientens grunnleggende behov blir ivaretatt ut fra den enkeltes tilstand.

Pleiepersonalet er sammen med slagpasienten gjennom hele døgnet og bidrar også til at trening etter slaget kan skje i alle situasjoner, hele døgnet. Dagliglivets aktiviteter, som personlig hygiene, påkledning og måltider brukes som viktige treningsområder.

Les mer om hjerneslag på Helsenorge

Legevisitten er alle ukedager mellom 10:00 - 11:30. Samtale med lege utenfor legevisittid kan avtales.

 • Frokost: 08:30 - 09:30
 • Lunsj: 12:00
 • Middag: 16:15
 • Kveldsmat: 19:30

Pårørende er velkommen til Slagenheten, det er ikke fast besøkstid. Pasientene kan være opptatt med trening, hvile, legevisitt og eventuelle undersøkelser, så besøk må tilpasses dette.

Ambulerende team består av sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut, og er en del av det tverrfaglige teamet ved Slagenheten. Ambulerende team har kontor på sengeposten. Teamet er en koordinator mellom pasient, pårørende, slagenheten og det kommunale hjelpeapparatet, og bidrar til at overgangen mellom sykehus og egen bolig går best mulig. Mens den slagrammede er innlagt på slagenheten gjør det ambulerende teamet ofte et hjemmebesøk sammen med slagpasienten og pårørende. Hjemmebesøket kan blant annet vise behov for ulike hjelpemidler i boligen, hva pasienten trenger å trene på og om det er nødvendig med et opphold i rehabiliteringsinstitusjon før slagpasienten kan komme tilbake til egen bolig. Det ambulerende teamet følger opp pasienten fram til kontroll ved poliklinikk cirka tre måneder etter hjerneslaget.

Slagpasienter som har vært innlagt ved Slagenheten blir kalt inn til poliklinisk kontroll etter cirka 4-6 uker. Da vurderes blant annet videre medisinsk behandling og opptrening. Ambulerende team deltar i tverrfaglig poliklinisk time for slagpasienter som har blitt fulgt opp av disse. Oppfølgingen fra det ambulerende teamet avsluttes ved kontrollen på poliklinikken.

Enkelte pasienter kan bli innkalt til poliklinikken uten å ha vært innlagt ved Slagenheten. De kan være henvist fra primærhelsetjenesten eller fra andre avdelinger ved St. Olavs hospital. Disse pasientene utredes for TIA («drypp») og risikofaktorer for hjerneslag med for eksempel ultralyd av halsens arterier og 24-timers registrering av blodtrykk.

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital
Medisinsk klinikk
Avdeling for hjerneslag
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Sengetun for hjerneslag, poliklinikk og ambulerende team:
Nevrosenteret, 5. etasje

Nevrosenteret

Harald Hardrådes gate 5

Trondheim

Kurs og møter

 • Hjerneslag, ung og slagrammet. Lærings- og mestringskurs
  To dagers kurs for deg som er slagrammet, i yrkesfør alder og som ikke har hatt tilbud om rehabiliteringsopphold etter utskrivelsen fra sykehuset. Pårørende er velkomne til å delta.
  Hjerneslag, ung og slagrammet. Lærings- og mestringskurs
  15.
  oktober
  2024
  Flere datoer