Avdeling for infeksjonssykdommer

Avdeling for infeksjonssykdommer består av en sengepost med 18 isolater, derav 6 luftsmitteisolater, og en poliklinikk. Avdelingen har ansvar for behandling av alvorlige infeksjoner, importsykdommer og sjeldne infeksjonssykdommer, herunder zoonoser (smitte fra dyr). Avdelingen behandler pasienter med tuberkulose og har regionalt ansvar for pasienter med multiresistent tuberkulose. Avdelingen har en sentral rolle i behandling av svært smittsomme sykdommer og nye infeksjonssykdommer. På poliklinikken behandles blant annet pasienter med virushepatitter, hiv og tuberkulose. Det gjøres også utredning og behandling av flere andre infeksjonssykdommer. Avdelingssjef: Raisa Hannula Seksjonsleder: Torstein Strand

Kontakt

Telefon

Sengepost:

72 82 07 51
Telefon poliklinikk og ekspedisjon: 08:00 - 15:30.
Telefon poliklinikk og ekspedisjon: 08:00 - 15:30.
Telefon poliklinikk og ekspedisjon: 08:00 - 15:30.

Poliklinikk:

72 82 51 10
Telefon poliklinikk og ekspedisjon: 08:00 - 15:30.

Ekspedisjon:

72 82 07 60
Telefon poliklinikk og ekspedisjon: 08:00 - 15:30.

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Medisinsk klinikk
Avdeling for infeksjonssykdommer
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Sengepost: 6. etasje, Kunnskapssenteret.
Poliklinikk: 1. etasje, Kunnskapssenteret.

Besøkstider

  • I dag DØGNÅPEN
  • Mandag DØGNÅPEN
  • Tirsdag DØGNÅPEN
  • Onsdag DØGNÅPEN
  • Torsdag DØGNÅPEN
  • Fredag DØGNÅPEN
  • Lørdag DØGNÅPEN
  • Søndag DØGNÅPEN

Kunnskapssenteret

Olav Kyrres gate 10

Øya, Trondheim