Kompetansesenter for bevegelsesvansker og fall hos eldre

Kompetansesenterets oppgave er å initiere forskning og utviklingsarbeid for å bedre forebygging og behandling av fall og fallskader hos eldre. Vi tilbyr også rådgivning og veiledning til kommune- og spesialisthelsetjeneste i utprøving av nye modeller for tiltak på området. I tillegg tilbyr vi organisering av undervisning, kurs og konferanser, og formidle kunnskap innen senterets virksomhetsområde til publikum, media, helsearbeidere, skoler og undervisningsinstitusjoner.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Avdeling for geriatri, 6. etasje.

Nevrosenteret

Harald Hardrådes gate 5

Trondheim