Avdeling for nyresykdommer

Avdeling for nyresykdommer består av sengepost, hemodialyse, peritonealdialyse, poliklinikk og nyreskole. Avdelingen har ansvar for pasienter med kronisk/akutt nyresvikt, hypertensjon, immunologiske sykdommer med nyresvikt, intoxikasjoner (forgiftninger), infeksjoner - UVI, pyelonefritt, sepsis. Avdelingen utfører hemodialyse og peritonealdialyse samt recipient- og donorutredning. Avdelingssjef: Inger Karin Lægreid

Kontakt

Sentralbord

Slik finner du fram

Gastrosenteret

Prinsesse Kristinas gate 1

Øya, Trondheim