Hemodialysen

Vi er en avdeling tilhørende avdeling for nyresykdommer. Det betyr at vi hovedsakelig tar imot og behandler pasienter med nyresykdom som har behov for hemodialyse. I tillegg gir vi behandling til pasienter som trenger plasmaferese og fotoferese. Avdelingssjef: Inger Karin Lægreid Seksjonsleder for sykepleie: Marit Irene Rønning Assisterende seksjonsleder for sykepleie: Harald Johansen

 

Hemodialysen på gastrosenteret er en moderavdeling til dialysesatelitter rundt om i fylket, samt selvdialysen. Avdelingen er lokalisert i gastrosenteret 5 etg. midt fløy. I samme etasje ligger også nyreskolen og poliklinikk nyresykdommer. 

Under kan du lese mer om de forskjellige satellittene

Skikkelse
Organisasjonskart

Velkommen til Hemodialysen v/Gastrosenteret

Vi har 30 plasser for hemodialyse og i tillegg utfører vi behandlinger til pasienter som trenger fotoferese og plasmaferese.

Det jobber rundt 40 sykepleiere, leger, sekretærer og renholdsoperatør i avdelingen. Sykepleier har hovedansvaret for gjennomføringen av hemodialysen. I tillegg har vi tverrfaglig samarbeid med klinisk ernæringsfysiolog, radiologer, karkirurger samt preste –og samtaletjenesten ved behov.

Hemodialysen på gastrosenteret er en moderavdeling til dialysesatelitter rundt om i fylket, samt selvdialysen. Avdelingen er lokalisert i gastrosenteret 5 etg. midt fløy. I samme etasje ligger også nyreskolen og poliklinikk nyresykdommer. 

Velkommen til Selvdialysen v/Forsyningssenteret

Selvdialysen er en del av hemodialysen ved St. Olavs Hospital. På selvdialysen kan du få opplæring i å utføre hele eller deler av behandlingen selv. Enheten har 11 dialyseplasser og seks faste dialysesykepleiere. Selvdialysen holder til i 3. etg. på Forsyningssenteret.

På Selvdialysen kan du enten gjennomføre hele dialysebehandlingen på egenhånd, eller med assistanse av en sykepleier. En sykepleier vil alltid være tilgjengelig dersom du har behov for assistanse. Før oppstart av behandling vil behandlingen/påkoblingen kvalitetsikres av sykepleier.

Det å ta aktivt del i egen behandling er noe som kan øke bevisstgjøring og mestring rundt egen sykdom. Ved selvdialyse tilrettelegges det for at behandlingen kan utføres på det tidspunktet som passer deg best, noe som gir større fleksibilitet og som kan føre til bedre livskvalitet.

Hjemmedialyse kan være et alternativ dersom du ønsker å utføre dialysebehandlingen i eget hjem. Da kan en dialysemaskin og et lite vannrenseanlegg installeres hjemme hos deg. Dette utstyret låner du så lenge det er behov for dialysebehandling. Det kreves grundig opplæring før man er klar for å selv utføre hemodialyse hjemme. Det kan ta 2-6 måneder før det det er klart for oppstart hjemme. Pasienter i hjemmedialyse må inn til kontroll på sykehuset hver 5.uke. Du følges også ukentlig opp med innsendte dialyserapporter. Sykepleier på Selvdialysen og teknisk support er tilgjengelige på telefon i åpningstiden. Som hjemmedialysepasient får du ansvar for å sende inn varebestilling til bestemte tider i tillegg til å ta vannprøver etter rutinemessige intervaller.  

Legevisitt gjennomføres hver 5. uke. Legevisitten gjennomføres samtidig som dialysebehandlingen gjennomføres. På helg og helligdager gjennomføres det ikke legevisitt.

Blodprøver tas ved jevne mellomrom og til fastsatte planer. Etter at svar på blodprøver vil det bli en gjennomgang med lege (Legevisitt). Vi gjennomfører også jevnlig kontroll og oppfølging av blodtilgang, urinmengde, blodprøver og medisiner.

Vi har ikke fast besøkstid på avdelingen. Det betyr at du kan ta imot besøk når det passer deg og dine best. Besøkende bes henvende seg til personalet når de kommer. Vi ber om forståelse for at pårørende kan bli bedt om å vente i ventearealet ved for eksempel på/av –kobling dialyse, stell og ved visittgang.

Dersom du blir sliten av mye besøk, må du gjerne si ifra til oss.

Reiseutgifter (taxi eller buss) til og fra ditt faste behandlingssted kan bli dekket av pasientreiser (se HELFO).

Ta kontakt på telefon:

72 82 55 18

72 82 55 82

Norge:

Ønskes det gjestedialyse andre plasser i Norge, tar pasientene selv kontakt med aktuell plass for å høre om det er mulig med gjestedialyse.

Gjestedialyse i Norge | LNT

Utlandet:

For rettigheter for gjestedialyse i utlandet se link under:

Dialyse i utlandet - Helsenorge

Hva er hemodialyse

Hemodialyse (HD) er en metode som renser blodet for avfallsstoffer og overflødig væske. HD gjør deg ikke frisk fra nyresykdommen, men gjør at du kan leve med den. Behandlingen utføres på sykehus, ved enkelte helsesenter, eller hjemme.

Les mer om nyresykdom og hemodialyse ved å klikke på linken under:

https://www.stolav.no/4a54aa/siteassets/behandlinger/documents/nyresvikt-og-hemodialyse.pdf

Hvordan foregår hemodialyse

Et hvitt medisinsk utstyr
Hemodialysemaskin

Med HD som dialysemetode blir blodet renset ved at det sirkulerer gjennom et filter på en dialysemaskin.

Blodet blir ledet mellom kroppen og dialysemaskinen ved hjelp av en A/V-fistel (to sammenkoblete blodårer på en arm) eller et kateter i en blodåre.  De fleste har behov for dialysebehandling annen hver dag i 4-5 timer, men dette er individuelt. Hvor mange og lange behandlinger du må ha avhenger først og fremst av hvor mye funksjon du har igjen i nyrene.

Kvaliteten på behandlingen blir jevnlig fulgt opp av lege og sykepleier.  

Hva er plasmaferese

Blod består av plasma og blodceller. Plasmaferese er en behandling hvor vi fjerner kroppens eget plasma. Samtidig erstatter vi det med balansert erstatningsløsning eller med blodgiverplasma. Plasmaferese kan enten fjerne uønskede antistoffer som har samlet seg i blodbanen, eller tilføre nødvendige stoffer som mangler i plasmaet.  

Slik finner du fram

Adresser

Trondheim (30 plasser)

Gastrosenteret 5. etg. Midt v/ St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 1
7030 Trondheim
 Telefon: 72 82 55 10 - Dørene inn til avdelingen stenges kl 16. Dørene inn til avdelingen er stengt hele dagen lørdag og søndag. Trykk «B» på callingen utenfor døren, og personalet vil slippe deg inn.
Åpningstider
 • I dag STENGT
 • Mandag 07:00 - 21:00
 • Tirsdag 07:00 - 15:00
 • Onsdag 07:00 - 21:00
 • Torsdag 07:00 - 15:00
 • Fredag 07:00 - 21:00
 • Lørdag 07:00 - 15:00
 • Søndag STENGT

Orkdal (8 plasser)

Orkdal sjukehus
Sjukehusvegen 3
7300 Orkanger
 Telefon: 72829334 - Blodtapping skjer fortrinnsvis mandag ettermiddag. Samme nummer og adresse som dialysen.
Åpningstider
 • I dag STENGT
 • Mandag 07:00 - 21:00
 • Tirsdag 07:00 - 15:00
 • Onsdag 07:00 - 15:00
 • Torsdag 07:00 - 15:00
 • Fredag 07:00 - 15:00
 • Lørdag 07:00 - 15:00
 • Søndag STENGT

Frøya (5 plasser)

Helsehuset
Myran 10 A
7260 Sistranda
 Telefon: 48135746
Åpningstider
 • I dag STENGT
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag STENGT
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag STENGT
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Røros (5 plasser)

Røros sykehus
Henrik Grønns vei 22
7374 Røros
 Telefon: 72823284
Åpningstider
 • I dag STENGT
 • Mandag 07:00 - 14:30
 • Tirsdag STENGT
 • Onsdag 07:00 - 14:30
 • Torsdag STENGT
 • Fredag 07:00 - 14:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Oppdal (5 plasser)

Seljevegen 6
7340 Oppdal
 Telefon: 90162319
Åpningstider
 • I dag STENGT
 • Mandag 07:00 - 14:00
 • Tirsdag STENGT
 • Onsdag 07:00 - 14:00
 • Torsdag STENGT
 • Fredag 07:00 - 14:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Brekstad (10 plasser)

Skolegata 9
7130 Brekstad
 Telefon: 91834378
Åpningstider
 • I dag STENGT
 • Mandag 08:00 - 15:00
 • Tirsdag STENGT
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag STENGT
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Selvdialysen (11 plasser)

Forsyningssenteret 3. etg. v/St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 5
7030 Trondheim
 Telefon: 72829909
Åpningstider
 • I dag STENGT
 • Mandag 07:00 - 14:30
 • Tirsdag 07:00 - 14:30
 • Onsdag 07:00 - 14:30
 • Torsdag 07:00 - 14:30
 • Fredag 07:00 - 14:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT