Sengepost for nyresykdommer og endokrinologi

Slik finner du fram

Gastrosenteret

Prinsesse Kristinas gate 1

Øya, Trondheim