Nevroklinikken

Nevroklinikken består av Nevrokirurgisk avdeling og Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi. Klinikksjef ved Nevroklinikken: Geir Bråthen

NEVROKIRURGISK AVDELING

Nevrokirurgisk avdeling ved St. Olavs hospital er en av landets fire spesialavdelinger innen fagfeltet nevrokirurgi og ivaretar pasientbehandlingen for helseregion Midt-Norge. I tillegg behandler vi pasienter fra Tynset regionen og fra søndre del av Helgeland. Vi behandler også enkelte pasienter fra andre deler av landet som har spesielt bedt om vurdering og behandling hos oss. 

Nevrokirurgisk avdeling opererer pasienter med sykdommer og skader i sentralnervesystemet og degenerative lidelser i columna. 

Nevrokirurgisk avdeling har sterke fagmiljø innen flere områder av nevrokirurgien.  Innen tumorkirurgi og vaskulærkirurgi har det vært drevet fagutvikling med basis i Nasjonalt kompetansesenter for 3D Ultralyd i Nevrokirurgi. Det er opprettet en nasjonalt kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg og nakkesykdommer som er tilknyttet avdelingen.  I funksjonell nevrokirurgi har Nevrokirurgisk avdeling hatt høy kvalitet på pasientbehandlingen.

St Olavs Hospital har en landsdelsfunksjon for DBS (dyp hjernestimulering). Nevrokirurgisk avdeling har også et sterkt fagmiljø med forskning på hodeskader.

NEVROLOGISK AVDELING

Faget nevrologi omfatter organiske sykdommer og funksjonsforstyrrelser i sentralnervesystemet, de perifere nerver og muskulatur. Nevrologi som medisinsk spesialitet tar hånd om diagnostikk, medisinsk behandling og rehabilitering av pasienter innen disse diagnosekategoriene. Nevrologi er en samlet spesialitet uten grenspesialiteter, men den faglige utviklingen medfører et økende behov for uformell subspesialisering.

De viktigste sykdomsgruppene innen nevrologifaget er cerebrovaskulære sykdommer, epilepsi og anfallslidelser, hodepine og andre smertetilstander, columnalidelser med nevrologiske forstyrrelser, demyeliniserende sykdommer som multippel sklerose, andre inflammatoriske og immunologiske lidelser i nervesystemet, Parkinsons sykdom og andre bevegelsesforstyrrelser, demens, motornevronsykdom og andre nevrodegenerative sykdommer, sykdommer i de perifere nerver, søvnforstyrrelser, toksiske og metabolske sykdommer i nervesystemet, infeksjoner i nervesystemet, svulster i nervesystemet, nevrotraumatologi, nevromuskulære sykdommer og muskelsykdommer.

Kontakt

Postadresse

Nevroklinikken St.Olavs Hospital 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Nevro øst

Edvard Griegs gate 8

Øya, Trondheim