Nevrointensiv

Nevrointensiv yter helsehjelp til pasienter som må behandles og observeres i en ustabil eller akutt fase av sitt pasientforløp. Her observeres og behandles pasienter før og/eller etter kirurgi. Fagområdene for Nevrointensiv er nevrokirurgi, nevrologi, øre-nese-hals og øye. Seksjonsleder: Sidsel Vold

Seksjonen har 10 oppvåkningssenger og 7 intensiv/overvåkningssenger. Enheten har ca  50 ansatte, som består av både intensivsykepleiere og sykepleiere med god fagkompetanse innenfor nevrofagene.

Kontakt

Postadresse

Nevrointensiv St. Olavs hospital HF Postboks 3250 Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Nevrointensiv ligger i Nevrosenterets midtfløy i 2.etg.

Nevrosenteret

Harald Hardrådes gate 5

Trondheim