Nevrokirurgisk avdeling

Nevrokirurgisk avdeling har ansvar for utredning, operasjon, behandling, overvåkning, pleie og behandling av pasienter som får sykdommer eller skader som har behov for nevrokirurgisk intervensjon. Pasienter som vil ha behov for nevrokirurgisk behandling er pasienter med skade eller sykdom i hjerne, ryggmarg og det perifere nervesystem. Avdelingssjef ved Nevrokirurgisk avdeling: Tomm Brostrup Müller

Nevrokirurgisk avdeling ved St. Olavs hospital, Trondheims universitetssykehus, er en av landets fire spesialavdelinger innen fagfeltet nevrokirurgi. Vårt primære samfunnsoppdrag er å tilby befolkningen i Midt-Norge nevrokirurgisk diagnostikk og behandling av høy kvalitet og som er trygg og effektiv.  Vi mottar også pasienter fra andre deler av landet i henhold til reglene for fritt sykehusvalg.


Den medisinske spesialiteten nevrokirurgi omfatter pasienter med sykdom og skade i sentralnervesystemet hvor kirurgisk behandling er aktuelt, slik som hjernesvulster, alvorlige hodeskader, hjerneblødninger, dyp hjernestimulering ved Parkinsons sykdom og medfødte tilstander i hjerne og ryggmarg. Vi har også en meget stor aktivitet når det gjelder kirurgisk behandling av lidelser i rygg og nakke, som prolaps, spinal stenose, svulster og skader.


I tråd med St Olavs rolle som universitetssykehus har avdelingen en betydelig forskningsvirksomhet innen de fleste nevrokirurgiske fagområder. Det er pågående forskningsprosjekter på hjernesvulster, nakke og rygglidelser, hodeskader, smertebehandling og hjerneblødninger. Avdelingen er tilknyttet to nasjonale kompetansesenter, Nasjonalt kompetansesenter for kompliserte rygg- og nakkelidelser og Nasjonalt kompetansesenter for 3D ultralyd i nevrokirurgi. I tillegg har avdelingen delt landsfunksjon for dyp hjernestimulering (DBS).  

  • Ole Solheim. Fagansvarlig overlege tumorkirurgi
  • Oddrun Fredriksli. Fagansvarlig overlege Barn og hydrocephalus
  • Tomm B. Müller. Fagansvarlig overlege vaskulærkirurgi og overlege hodeskade og overvåkning
  • Øystein Nygaard. Fagansvarlig overlege rygg og nakkekirurgi 
  • Sasha Gulati. Fagansvarlig overlege Funksjonell nevrokirurgi

Kontakt

Postadresse

Nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs hospital HF, postboks 3250 Torgarden, 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Nevro øst

Edvard Griegs gate 8

Øya, Trondheim

Forskning