Nevrokirurgisk inntakskontor

Nevrokirurgisk inntakskontor håndterer henvisninger inn til nevrokirurgisk avdeling planlagte innleggelser og kirurgiske inngrep.  Seksjonsleder: Anne Lise Restad

Henvisninger vi mottar skal være vurdert innen 10 dager. Pasienter vil fortløpende få tilsendt brev om time eller innleggelse.   

Vi har ringe-tilbake-funksjon som gjør at vi ringer deg samme dag eller dagen etter.

Kontakt

Telefon

Inntakskontoret benytter call-back, og du vil bli kontaktet samme dag (virkedag) hvis du ringer før kl 13.00, og i løpet av neste dag (virkedag) hvis du ringer etter kl 13.00

Postadresse

St. Olavs hospital HF Nevrokirurgisk inntakskontor postboks 3250 Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Nevro øst

Edvard Griegs gate 8

Øya, Trondheim