Nevrokirurgisk operasjon

Seksjonsleder : Berit Engen

Operasjonsavdelingen har 3 operasjonsstuer.

Det er fast ansatte operasjonssykepleiere, leger og anestesisykepleier som vil ta hånd om deg når du kommer til oss. 

Er du pårørende, og pasienten trenger spesiell oppfølging, kan du følge inn til pasientslusen.

Er du mor eller far får du gjerne følge barnet, unntatt spebarn, til det blir lagt i narkose.

Har du spørsmål som angår spesiellt operasjonsavdelingen, er du velkommen til å ringe. Gjelder det annen informasjon som innleggelse, behandling, spørsmål om pasienter som opereres bør du henvende deg til pasientkoordinator, lege eller sengeposten hvor pasienten hører hjemme.

Nevrokirurgisk operasjon

 

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF Nevrokirurgisk operasjon postboks 3250 Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

2 etasje i Nevrosenteret

Nevrosenteret

Harald Hardrådes gate 5

Trondheim