Nevrokirurgisk sengepost

Nevrokirurgisk sengepost yter helsehjelp til pasienter som blir innlagt i sykehus med skade eller sykdom tilknyttet hjerne, sentralnervesystem og det perifere nervesystem. Seksjonsleder: Anita Malum Danielsen

Nevrokirurgisk sengepost har to sengetun med 16 senger. Sengeposten  er lokalisert til Nevrosenteret 4 etasje. Her jobber sykepleiere og hjelpepleiere med kompetanse innenfor den nevrokirurgiske fagfeltet. 


Pasientgrupper som behandles ved Nevrokirurgisk sengepost:

  • Spinale skader og sykdommer:
  • Cerecbrale skader og sykdommer
  • Hydrocefalus
  • Vaskulære sykdommer
  • Funksjonelle sykdommer

 

Kontakt

Postadresse

Nevrokirurgisk sengepost St.Olavs Hospital    7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Nevrosenteret 4. etasje sørfløy.

Pasienter som har avtalt operasjon møter på Nevrokirurgisk preoperative poliklinikk i 5. etasje i Nevrosenteret.

Nevrosenteret

Harald Hardrådes gate 5

Trondheim