Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi

Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi omfatter to medisinske spesialiteter. Nevrologi består i å undersøke og behandle voksne pasienter med sykdommer i hjernen, ryggmargen og perifere nerver, samt visse muskelsykdommer. Klinisk nevrofysiologi innebærer undersøkelser av den elektriske signalaktiviteten i hjernen, ryggmargen og de perifere nervene. Avdelingssjef: Christian Samsonsen

Nevrologisk avdeling består av en sengepost, poliklinikk og en klinisk nevrofysiologisk seksjon. Våre team består av leger, sykepleiere, ingeniører, hjelpepleiere, sekretærer og postvert.

Det er også tilknyttet en nasjonal kompetansetjeneste for hodepine ved vår avdeling. Nasjonal kompetansetjeneste har en omfattende forskningsvirksomhet,  hvor helsepersonell kan få råd og veiledning av leger med bred kompetanse innenfor fagfeltet hodepine.

Avdelingen har også landsfunksjon for dyp hjernestimulering ved bevegelsesforstyrrelser som man deler med Rikshospitalet.

Det er stor forskningsvirksomhet ved avdelingen innenfor fagområder som bevegelsesforstyrrelser, epilepsi, hjerneslag, MS og søvnsykdommer. Innen flere av forskningsområdene har vi et omfattende og nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 14:30
  • Tirsdag 08:00 - 14:30
  • Onsdag 08:00 - 14:30
  • Torsdag 08:00 - 14:30
  • Fredag 08:00 - 14:30
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi St.Olavs Hospital 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Nevro øst

Edvard Griegs gate 8

Øya, Trondheim

Kurs og møter