Logo

Nevrobiologisk laboratorium

Nevrobiologisk laboratorium er et samarbeid mellom Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi ved St. Olavs hospital og Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB) ved NTNU for å bygge bro mellom klinisk og grunnleggende forskning innen nevrovitenskap. Aktiviteten er delt inn i to hovedaspekter: (i) klinisk og grunnforskning innen nevrovitenskap og (ii) laboratorietjenester for kliniske studier utført ved Nevroklinikken, St. Olavs hospital. Seksjonsleder: Katja Scheffler

Kontakt

Telefon

mandag - fredag: 08.00 - 15.30

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Nevrobiologisk Laboratorium
Postboks 3250
Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vi holder til i 2. etasje i Nevro øst.

Adresse

St. Olavs hospital
Edvard Griegs gate 8
7030 Trondheim