Nevrologisk sengepost

Nevrologisk sengepost gir helsehjelp til pasienter som blir innlagt i sykehus med sykdom tilknyttet hjerne, sentralnervesystemet og det perifere nervesystemet. Seksjonsleder: Elin Moen

Sengeposten har 16 senger, alle enerom, fordelt på to sengetun. Et av sengetunene har et rom som er spesialinnredet for epilepsi- og søvnovervåking, samtidig som det fungerer som isolat. Vi har et tilsvarende isolatrom på det andre sengetunet.
92 % av pasientbelegget innlegges som øyeblikkelig hjelp. De fleste pasienter ligger i avdelingen i 1-2 dager. 

Pasienter som legges inn på sengeposten har symptomer som kan gi mistanke om en skade / sykdom i nervesystemet. Nervesystemet består av sentralnervesystemet og det perifere nervesystemet. Hjernen og ryggmargen regnes for å være det sentrale nervesystemet hvor bearbeiding av informasjon foregår,  mens det perifere nervesystemet transporterer informasjon mellom sentralnervesystemet og kroppens øvrige organer. Nevrologi inneholder et bredt spekter av sykdommer som  gir ulike behov for behandling og omsorg.   

Rutiner i avdelingen:

Kl. 07.00-07.30: Vaktskifte og rapport

Kl. 0730-0830: Blodprøver, eventuelle observasjoner som blodtrykk, temperatur og blodsukkermåling. Utdeling av legemidler.

Kl. 08.30-09.30: Frokosten på spisestuen. Alle som er i stand til det skal gå dit og forsyne seg selv. Det samme gjelder for de andre måltidene.  

Kl. 10-12: Legevisitt med overlege og assistentlege som er ansvarlige for deg under innleggelsen. Under førstedagsvisitt vil overlegen undersøke deg på nytt slik du ble undersøkt innleggelsesdagen. Allerede ved innkomst og fortløpende ved legevisitt vil det bli tatt stilling til hvilke undersøkelser du skal igjennom under oppholdet. På enkelte undersøkelser er det lang ventetid.  

Kl.12.30: Lunsj

Kl. 13.00-13.30: Medisinutdeling

Kl. 14.30-15.00: Vaktskifte og rapport

Kl. 15.30: Middag

Kl. 16.00: Medisinutdeling 

Kl. 19.00: Kveldsmat

Kl. 20.00-20.30: Medisinutdeling

Kl. 21.30-22.00: Vaktskifte og rapport

Undersøkelser:
Når du venter på ulike undersøkelser må du forvente at det kan ta tid, og at man som regel ikke har noe tidspunkt for undersøkelsen lenge i forveien. Du får beskjed om tidspunkt fortløpende. Undersøkelsen kan foregå når som helst på døgnet, men er som regel begrenset til normale åpningstider.  

Besøkstider:
Alle pasienter har enerom, og kan i utgangspunktet avtale besøkstid og varighet selv. Det bemerkes imidlertid at etter kl. 22 stenges dørene inn til avdelingen, og besøkstiden er da over. Dersom pårørende trenger overnatting benyttes pasienthotellet.  

 

Kontakt

Telefon

Postadresse

Nevrologisk sengepost St.Olavs Hospital HF  7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Nevrosenteret 5 etg. Vestfløy

Nevrosenteret

Harald Hardrådes gate 5

Trondheim