Nevrologisk poliklinikk

Nevrologisk poliklinikk tar imot alle kategorier av nevrologiske og nevrokirurgiske pasienter til poliklinisk konsultasjon. Seksjonsleder: Marit Jakobsen

Ved enheten tar vi imot alle henviste nevrologiske pasienter, med unntak av de sykeste med stort pleiebehov.
Det er i hovedsak planlagte innleggelser og avtalte konsultasjoner, men vi har mulighet for øyeblikkelig-hjelp vurdering på alle hverdager.

De fleste av avdelingens leger er involvert i driften, og i samarbeid med sykepleiere utredes, observeres, behandles og informeres pasientene.
Vi har aktiviteter knyttet opp til kliniske utprøvinger av medikamenter, avdelingsintern forskning, undervisning av medisin- og sykepleie-studenter.

Mange av våre pasienter har kroniske lidelser. Derfor har vi vektlagt spesialsykepleiefunksjon med ekstra tilgjengelighet og oppfølging ved noen sykdommer. Dette gjelder pasienter med Parkinson sykdom, MS (Multippel Sclerose) og ALS (Amytrofisk LateralSclerose).
Det er lagt vekt på et godt tverrfaglig samarbeid og fysioterapi-, ergoterapi-, psykolog-, sosionom- og logopeditjenester blir viktige spesialfunksjoner som vi drar nytte av ved vår avdeling.

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 20:00
  • Tirsdag 08:00 - 20:00
  • Onsdag 08:00 - 20:00
  • Torsdag 08:00 - 20:00
  • Fredag 08:00 - 16:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

Nevrologisk poliklinikk, St. Olavs hospital HF, postboks 3250 Torgarden, 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Første etasje i Nevrosentrets østfløy, med ekspedisjon, venterom, legekontorer, oppholdsrom, pasientrom, undersøkelsesrom og sykepleierkontorer. 

Åpningstid kan variere i forbindelse med helligdager og ferie.

Nevro øst

Edvard Griegs gate 8

Øya, Trondheim