Avdeling for alderspsykiatri

Avdeling for Alderspsykiatri består av en døgnpost med 17 sengeplasser og Alderspsykiatrisk poliklinikk. Vi tilbyr utredning og behandling av eldre med psykiske lidelser.

Alderspsykiatrisk døgnpost tilbyr utredning og behandling av eldre med ulike psykiske lidelser. Behandlingstilbudet vil blant annet innebære samtaler med behandler (lege/psykolog) og miljøkontakter, somatisk undersøkelse, vurdering av medikamentell behandling, samt tilpassede individuelle - og gruppeaktiviteter etter behov. Hovedmål for oppholdet vil være stabilisering/bedring av psykisk tilstand og økt mestring av egen livssituasjon.


Varighet på opphold varierer fra noen dager/uker til noen måneder. Fagmiljøet vektlegger tverrfaglig samarbeid og består av psykologer, leger, ergoterapeuter, fysioterapeut, aktivitør, sykepleiere/psykiatriske sykepleiere og hjelpepleiere.


Pasienter henvises til andre enheter i spesialist- og kommunehelsetjeneste for behandling og oppfølging ved behov. Posten har et tett samarbeid med pårørende og oppfølgende instanser.


Alderspsykiatrisk poliklinikk tilbyr utredning og behandling til eldre med psykiske lidelser, og samarbeider tett med Alderspsykiatrisk døgnpost. Virksomheten foregår både ambulant og i poliklinikkens lokaler i Ragnhildsgate 15 (PET senteret). Poliklinikken gir i tillegg undervisning og veiledning til kommunehelsetjenesten og andre interessenter. Poliklinikken er bemannet med psykiatere, psykologer og psykiatriske sykepleiere.

Henvisninger til Alderspsykiatrisk døgnpost og Alderspsykiatrisk poliklinikk sendes elektronisk fra interne poster ved avdeling Østmarka og andre avdelinger organisert under St. Olavs hospital. Henvisning kan også mottas fra fastlege og andre behandlere i kommunehelsetjenesten.


Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital Avd. for alderspsykiatri Postboks 3250 Torgarden 7006 TRONDHEIM

Slik finner du fram

Oppmøtested

Alderspsykiatrisk døgnpost
Nevrosenter vest 6. etg, Harald Hardrådes gate 5,
Tlf: 72 57 17 00

Alderspsykiatrisk poliklinikk
PET-senter
Ragnhilds gate 15, 2. etg
Tlf: 72 82 24 70
Nevrosenteret

Harald Hardrådes gate 5

Trondheim

PET-senteret

Ragnhilds gate 15

7030 Trondheim