Støtteordninger for familier i barne- og ungdomspsykiatrien

Å ha et barn som strever med noe, har nedsatt funksjonsevne eller en diagnose, påvirker hverdagen på ulike måter. Mange foresatte synes det er vanskelig å få oversikt over hvilke muligheter de har til å få hjelp og støtte fra det offentlige.

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
Dette e-læringskurset gir deg et overblikk over ulike støtteordninger, hvem de er ment for og hva du bør tenke på hvis du skal søke det offentlige om støtte.

Kurset er nyttig for foresatte som har barn eller unge i behandling i BUP, uavhengig av diagnose og behandlingssted.

Kurset er utviklet av Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri ved St. Olavs hospital i samarbeid med Hemits e-læringstjeneste. 

Lenke til kurs: Støtteordninger for familier med barn eller unge i BUP (helse-midt.no)​

For nærmere informasjon, send epost til buplms@stolav.no.

Les også vår brosjyre om INFORMASJON OM STØTTEORDNINGER, RETTIGHETER OG MULIGHETER.pdfSist oppdatert 09.02.2024