ADHD

Film: Sånn er jeg, og sånn er det! Martin 11 år har ADHD (nrk.no)

Film: Sånn er jeg, og sånn er det! Matilde 9 år har ADHD (nrk.no)

Hefte: -Du er klok som en bok, Line Bok for barn, om ADHD med hovedvekt på uoppmerksomhet (Janssen)

Hefte: -Klart jeg er smart! sier Martin Bok for barn, om ADHD av kombinert type med uoppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet (Janssen)​

Lærings- og mestringssenteret ved BUP arrangerer jevnlige kurs for pårørende til barn og unge med ADHD. Her får du informasjon om diagnosen, behandling, samarbeidet mellom hjem og skole, og erfaringer fra andre pårørende. De arrangeres for tiden som webinar (nettbaserte kurs). Se lenke under for mer informasjon:

Digitalt kurs: ​ ADHD, lærings- og mestringskurs - St. Olavs hospital (stolav.no)​​

Hva med oss? Kurs for foreldre med barn med spesielle behov. Arrangeres av Bufdir.

Støtteordninger for familier med barn eller unge i BUP (helse-midt.no) Interaktivt e-læringskurs

Informasjon om støtteordninger, rettigheter og muligheter (helse-midt.no) Pdf-brosjyre

Pårørende​ (Helsenorge.no)

Sist oppdatert 11.07.2023