Angst

Ulike typer angstlidelser - generalisert angstlidelse, panikklidelse, posttraumatisk stresslidelse, tvangslidelser (Helsenorge.no)

Angstlidelse hos barn og unge (Norsk Helseinformatikk) 

Video: Tankens kraft - kognitiv terapi ved sosial angstlidelse (Norsk forening for kognitiv terapi)

Panikkanfall (Ung.no, Bufdir)

Newton om angst​ (NRK Super)

Elias fikk angst i barnehagen (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, NAPHA)

Video: "Alfred Jr. & Skyggen - En liten film om å være redd" (Anne Hilde Vassbø Hagen - aldersbegrenset video)

Hvordan kan lærere oppdage angst?​ (Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger)

Lærings- og mestringssenteret ved BUP har arrangert kurs for foresatte til barn og unge med en angstlidelse. Nytt kurs er under utarbeidelse. Her får du informasjon fra helsepersonell og erfaringer fra andre pårørende.​

Støtteordninger for familier med barn eller unge i BUP (helse-midt.no) Interaktivt e-læringskurs​

Informasjon om støtteordninger, rettigheter og muligheter (helse-midt.no) Pdf-brosjyre

Rettigheter som syk (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Pårørende (Helsedirektoratet, Helsenorge.no)

Sist oppdatert 10.10.2022