Autismespekterforstyrrelser (ASD)

Om autismespekter​diagnose (ASD)​ (Autismeforeningen)

Autisme (Helsedirektoratet)

Asperger syndrom (Norsk Helseinformatikk)

PDD-NOS: Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse (Autismeforeningen)

Coping: A survival guide for people with Asperger syndrome (Marc Segar) Engelsk

Overlevelsesguide - for mennesker med Asperger syndrome (Marc Segar) Dansk oversettelse 

Artikkel av Nancy Muclow (autismesiden.no) 

For pårørende Om pårørenderollen og støtteordninger (Autismeforeningen)

Likepersoner (Autismeforeningen)

Film om Lavrans som er 9 år og har Asperger syndrom (NRK i samarbeid med Statped og Barne-, ungdoms og familiedirektoratet) 

Film: Som alle andre (Sebastian Øyangen, YouTube)

Gode pedagogiske tilbud til barn og ungdom med autismespekterdiagnoser (Autismeforeningen) Autismeforeningen har utarbeidet en serie med fire hefter, som hver beskriver god pedagogisk tilrettelegging for barn og ungdommer med ASD i ulike deler av skolen (førskole, barneskole, ungdomsskole og videregående skole). Nyttig for pedagogisk personale og pårørende.

Lærings- og mestringssenteret ved BUP arrangerer jevnlige kurs for pårørende til barn og unge med autismespekterforstyrrelser. Her får du informasjon om diagnosen, behandling, samarbeidet mellom hjem og skole, og erfaringer fra andre pårørende. 

Dagskurs: Autismespekterforstyrrelser, lærings- og mestringskurs - St. Olavs hospital (stolav.no)

Hva med oss? Kurs for foreldre med barn med spesielle behov. Arrangeres av Bufdir.

Støtteordninger for familier med barn eller unge i BUP (helse-midt.no) Interaktivt e-læringskurs.

Informasjon om støtteordninger, rettigheter og muligheter​ (helse-midt.no) Pdf-brosjyre

Rettigheter som syk (Helsedirektoratet)

Pårørende (Helsedirektoratet)

Sist oppdatert 11.07.2023